اجرای پروژه در حال ساخت مرکز گسترش سلامت(PHC) در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  • PDF

معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشکي مشهد از در حال ساخت بودن مرکز گسترش سلامت(PHC) این دانشگاه خبر داد.

به گزارش وب دا، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه  با اشاره به اينکه اين طرح از اسفند سال گذشته آغاز شده است افزود: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته، این طرح تا پایان سال 95 به بهره برداری خواهد رسید.

وی در ادامه افزود: مرکز گسترش سلامت(PHC) در فضایی با مساحت 24 هزار  مترمربع در منطقه خاقانی مشهد و با اعتباری بالغ بر 500 میلیارد ریال و با 10 درصد پیشرفت فیزیکی در مرحله اجرای فوندانسیون و دیوارهای حائل است.

معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه تصریح کرد: ساخت مرکز گسترش سلامت(PHC) زير پوشش دانشگاه علوم پزشکي مشهد در قالب برنامه تحول نظام سلامت در دستور کار قرار گرفته و امید است گامی در جهت ارتقاء خدمات در واحدهای زیرپوشش دانشگاه باشد.

آخرین اخبار