اعطای مجوز مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیوتراپی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  • PDF

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با راه اندازی کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته فیزیوتراپی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد موافقت کرد.

به گزارش وب دا؛ معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار داشت: در دویست و پنجاه و سومین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی که اواخر اردیبهشت سال جاری در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برگزار شد،با راه اندازی رشته فیزیوتراپی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته برای یک دوره در این دانشکده موافقت بعمل آمد.

دکتر حسین نگهبان سیوکی،راه اندازی آزمایشگاه تعادل و نصب و راه اندازی دستگاه فورس پلیت به ارزش 240 میلیون تومان، وجود بخشهای فیزیوتراپی در همه بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه و افزایش جذب اعضای هیات علمی گروه به 5 نفر را از جمله اقدامات در راستای راه اندازی رشته کارشناسی ارشد فیزیوتراپی در این دانشکده عنوان کرد.

دانشیار گروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطر نشان کرد: راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد فیزیوتراپی نه تنها میتواند موجب  مشارکت بیشتر گروه فیزیوتراپی در تولید علم دانشگاه علوم پزشکی مشهد شود بلکه میتواند ارتقای سطح مهارت بالینی دانش آموختگان در درمان تخصصی بیماران مبتلا به مشکلات عضلانی-اسکلتی و بیماری های مغز و اعصاب را نیز به همراه داشته باشد.

دکتر حسین نگهبان سیوکی تصریح کرد: گروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از مهرماه سال جاری  با پذیرش 5 دانشجوی کارشناسی ارشد، تربیت دانشجو در این مقطع را آغاز خواهد کرد.

وی افزود:در حال حاضر دانشگاههای علوم پزشکی تهران، ایران، شهید بهشتی، ایران، علوم  بهزیستی و توانبخشی، اهواز، اصفهان، شیراز، تبریز، سمنان و زاهدان نیز دارای مقطع کارشناسی ارشد فیزیوتراپی هستند.

گفتنی است: با ایجاد این مقطع جدید ،جمع رشته های موجود دردانشکده در مقطع کارشناسی ارشد به 2 رشته بینائی سنجی و فیزیوتراپی  افزایش یافت.

 

آخرین اخبار