کسب رتبه های برتر دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در برنامه اعتبار بخشی

  • PDF

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در برنامه اعتباربخشی دانشکده های دندانپزشکی واجد رشته های تخصصی موفق به کسب رتبه های برتر شد.

به گزارش وب دا، مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار داشت: دربرنامه  اعتبار بخشی دانشکده های دندانپزشکی واجد رشته های تخصصی که توسط دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی و با همکاری انجمن های علمی تخصصی دندانپزشکی انجام شد، دانشکده دندانپزشکی مشهد در بین 16 دانشکده واجد دوره های تخصصی در سه حیطه آموزشی، پژوهشی و تجهیزات موفق به کسب رتبه های برتر شد.

دکتر امیر معین تقوی خاطر نشان کرد: بر اساس این اعتبار بخشی، گروه ارتودانتیکس در حیطه پژوهشی رتبه نخست،گروه اندودانتیکس در حیطه آموزشی رتبه سوم و در پژوهشی رتبه اول،گروه آسیب شناسی دهان در حیطه پژوهشی  رتبه اول و در آموزشی و تجهیزات رتبه چهارم، گروه بیماریهای دهان در حیطه پژوهشی رتبه اول و در تجهیزات رتبه دوم را کسب کردند.

استاد گروه پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکی مشهد افزود: همچنین گروه پروتزهای دندانی در آموزشی رتبه اول و در پژوهشی رتبه چهارم،گروه پریودانتیکس در آموزشی و تجهیزات رتبه سوم و در پژوهشی رتبه دوم، گروه جراحی فک در حیطه پژوهشی رتبه چهارم، گروه ترمیمی در آموزشی و پژوهشی رتبه اول، گروه دندانپزشکی کودکان در آموزشی و پژوهشی رتبه اول و در تجهیزات رتبه دوم و رادیولوژی دهان در پژوهشی رتبه اول و در آموزشی رتبه سوم را در کشور به خود اختصاص دادند.

دکتر معین تقوی با اشاره به اینکه بر اساس این اعتبار بخشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد موفق به کسب 17 عنوان برتر شد اظهار داشت: بر اساس این ارزیابی این دانشکده از نظر تعداد رتبه های کسب شده بعد از دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی و بالاتر از دانشکده دندانپزشکی تهران قرار دارد.

وی تاکید کرد: همچنین دانشکده دندانپزشکی مشهد از نظر نوع رتبه های کسب شده بالاتر از دو دانشکده شهید بهشتی و تهران قرار گرفته است. 

آخرین اخبار