تالیف نخستین کتاب در حوزه دیالیز مداوم کودکان توسط عضو هیات علمی دانشگاه

  • PDF

نخستین کتاب به زبان انگلیسی در حوزه دیالیز مداوم (CRRT) در کودکان توسط عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تالیف و در انتشارات اسپرینگر به چاپ رسید.

به گزارش وب دا، کتاب pediatric continuous Renal Replace ment therapy توسط دکتر فاطمه قانع فوق تخصص نفرولوژی کودکان و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد و با  همکاری پروفسور فرحناک اسدی، استاد برجسته نفرولوژیست کودکان دانشگاه راش تالیف و توسط انتشارات اسپرینگر در آمریکا در ژانویه 2016 به چاپ رسیده است.

دکتر فاطمه قانع عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و مولف این کتاب اظهار داشت: موضوع این  کتاب  در باره دیالیز مداوم یا CRRT در کودکانی است که به هر دلیلی دچار نارسایی کلیه شده اند و از نظر وضعیت عمومی و قلبی- عروقی شرایط انجام دیالیز معمولی را ندارند.

وی گفت: این کتاب بالغ بر 100 صفحه و چندین فصل  است و  نخستین  کتاب چاپ شده در این مورد در کودکان در دنیا به شمار می رود که توسط انتشارات اسپرینگر در آمریکا و به نام دانشگاه علوم پزشکی مشهد منتشر شده است.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطر نشان کرد: در این کتاب به تمام زوایای انجام CRRT ، از انتخاب نوع بیمار، انتخاب کاتتر، نوع محلول، و شرح کامل چگونگی انجام این نوع دیالیز اشاره شده است و در فصل آخر کتاب نیز تعدادی نمونه جهت بحث بیشتر برای خواننده ارایه شده است.

دکتر فاطمه قانع در ادامه تاکید کرد: استفاده از دیالیز CRRTبهترین  روش برای تمام بیماران بدحال که دچار نارسایی حاد کلیه به شمار می روند است، چرا که این دستگاه بیمار را در عرض 48 تا 72 ساعت به طور مداوم با حجم بسیار پایین خون، همو دیالیز میکند و تاثیری بر روی وضعیت همودینامیک بیمار بد حال ندارد.

وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت این موضوع، وجود دستگاه CRRT در تمام بخش های ICU کودکان و بزرگسالان  و  ICU قلب و اعصاب مورد نیاز است.

این کتاب اکنون در تمام کتاب خانه های بین المللی قابل دسترسی است.  

 

Pediatric Continuous Renal Replacement Therapy
Principles and Practice
Authors: Assadi, Farahnak, Ghane Sharbaf, Fatemeh
• Provides drug dosing strategies in pediatric patients with Acute Kidney Injury (AKI) and the latest clinical guidelines and understanding of Continuous Renal Replacement Therapy (CRRT)
see more benefits
About this book
About the authors

 

This book provides a current understanding of Continuous Renal Replacement Therapies (CRRT) techniques with a focus on drug dosing in critically ill children receiving CRRT. Strategies include the role of therapeutic drug monitoring, effect of CRRT on drug pharmacokinetics, variations in the drugs properties, newer kidney injury biomarkers and simple and easy methods for estimating drug clearance. The conclusion of this book features case reports focused on the patients’ symptoms and laboratory data as they present in clinical practice and the type of CRRT modality needed to provide quality, safety, and cost-effectiveness of patient care. Pediatric Continuous Renal Replacement Therapy will expand the clinical knowledge and experience of practicing nephrologists and other professionals involved in the care of children suffering from Acute Kidney Injury (AKI) to improve and sustain their quality of life.

 

آخرین اخبار