دانشگاه علوم پزشکی مشهد در اجرای طرح سلامت الکترونیکی در سطح کشور پیشگام است

  • PDF

معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: خراسان رضوی با محوریت دانشگاه علوم پزشکی مشهد در اجرای طرح پرونده سلامت الکترونیکی در سطح کشور پیشگام است.

به گزارش وب دا، دکتر علی اکبر سیاری در جریان بازدید از سامانه یکپارچه نظام اطلاعات(سینا) دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: این دانشگاه در اجرای ارائه خدمات رایگان بهداشتی برای ساکنان حاشیه شهر مشهد و اجرای پرونده سلامت الکترونیک در همین مناطق پیش از آنکه دستورالعمل اجرایی در سطح کشور ابلاغ شود اقدام کرده است.

وی با بیان اینکه پرونده سلامت الکترونیکی یکی از پروژه های پشتیبان طرح تحول نظام سلامت به شمار می رود، افزود: اجرای برنامه کشوری پزشک خانواده در بستر الکترونیکی ضروری است.

وی ادامه داد: به همین منظور اجرای بسته های خدمت توسط بهورز، پزشک و کارشناس مراقبت سلامت باید در قالب پرونده الکترونیک سلامت صورت گیرد.

دکتر سیاری ادامه داد: در سطح کشور هم اکنون "سامانه سیب" در حال اجراست اما در خراسان رضوی سامانه جداگانه دیگری با نام "سینا" یا سامانه یکپارچه نظام اطلاعات نیز عملیاتی شده است.

وی گفت: بازدیدهای انجام شده از سامانه سینا در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نشانگر موفقیت آن در بخشهای مختلف نظیر بیماریهای واگیر و سامانه مراقبت مادران و کودکان است.

 

 

آخرین اخبار