همایش کشوری توسعه وتعالی علوم تغذیه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود

  • PDF

همایش کشوری کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه با حضور جمعی از متخصصین،صاحب نظران وپیش کسوتان این رشته در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزارخواهد شد.

به گزارش وب دا؛ درراستای تحقق طرح تحول ونوآوری در آموزش علوم پزشکی به عنوان گام چهارم طرح تحول نظام سلامت ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد که از پیشگامان حرکت به سوی تعالی نظام سلامت بوده است به همراه دانشگاه های علوم پزشکی خراسان شمالی وجنوبی در قالب کلان منطقه 9 آمایش سرزمینی ، به عنوان یکی از ماموریت های ویژه واسپاری شده؛ مدیریت پروژه های تعالی بخش در حیطه علوم تغذیه را برعهده دارد.

در این مسیر اولین همایش کشوری کارگروه ماموریت ویژه "توسعه وتعالی علوم تغذیه" به همت معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در دو روز 23 و24 تیرماه جاری باحضور جمعی از صاحب نظران ومتخصصان این حوزه از جمله نمایندگان دانشکده ها و گروههای آموزشی تغذیه سراسر کشور ، اعضای هیات بورد تغذیه ، اعضای هیات بورد بهداشت و ایمنی مواد غذایی،سرپرست انیستیتو تحقیقات تغذیه ای وصنایع غذایی، روسای انجمن های تخصصی تغذیه ، رییس دفتربهبود تغذیه و مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری وتدوین استانداردهای وزارت بهداشت برگزار می شود.

تدوین برنامه استراتژیک رشته تغذیه، بازنگری و اصلاح کوریکولومهای آموزشی ، تاسیس رشته ها و تدوین دوره های آموزشی جدید در این حوزه با توجه به آمایش سرزمینی، از جمله اهداف این همایش است. 

آخرین اخبار