انتصاب مدیر شبکه بهداشت و درمان تایباد

  • PDF

رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حکمی مدیر شبکه بهداشت و درمان تایباد را منصوب کرد.

به گزارش وب دا، دکتر مصطفی مهرابی بهار در این حکم دکتر سید محمد موسوی را به عنوان مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تایباد منصوب نموده است.

در این حکم آمده است، انتظار می رود ضمن تعامل درون و برون بخشی و هماهنگی های لازم با حوزه های مختلف در راستای تحقق چشم انداز و اهداف نقشه علمی دانشگاه و رهنمودهای مقام معظم رهبری در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، نهایت سعی و تلاش خویش را بر اساس رویکردها و برنامه ها داشته باشید.

پاسخگویی مناسب به نیازها و خواسته های مردم شریف این شهرستان در حوزه بهداشت و درمان، هماهنگی لازم با معاونت های دانشگاه در خصوص تکالیف قانونی حوزه سلامت، تعامل سازنده با مسئولین شهرستان در راستای عملیاتی نمودن اهداف نظام سلامت متناسب با نیاز جامعه تحت پوشش، نگاه سلامت نگر با اولویت پیشگیری و تسری برنامه های بهداشتی با اتکا بر اصول و اجرا سیستم مراقبتهای اولیه بهداشتی و پایش این برنامه ها و ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی در راستای اجرای برنامه تحول نظام سلامت از جمله مواردی بود که در این حکم به آن تاکید شده است. 

آخرین اخبار