پرداخت کارانه دستیاران تخصصی 4 واحد بیمارستانی زیر پوشش دانشگاه

  • PDF

مدیر امور مالی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، از پرداخت اسناد مربوط به کارانه، دستیاران تخصصی(رزیدنت ها) 4 واحد بیمارستانی زیر پوشش دانشگاه تا تاریخ 28 تیر ماه خبر داد.

به گزارش وب دا، عبدالله سبحانی اظهار داشت: در راستای تاکید رییس دانشگاه و معاون توسعه و مدیریت منابع ، اسناد مربوط به کارانه 4 واحد بیمارستانی پرداخت شده است  و سایر واحدهای آموزشی درمانی  که امروز(28تیرماه)اسناد کارانه رزیدنت ها( تا پایان آبان ماه )را به مدیریت مالی دانشگاه تحویل نمایند، بلافاصله رسیدگی و در صورت عدم واخواهی نسبت به پرداخت اسناد مذکور اقدام خواهد شد.  

مدیر امور مالی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در نامه ای از روسا و مدیران واحدهای درمانی زیر پوشش دانشگاه خواسته است، مدیران واحدها دستورات لازم را در خصوص اجرای هر چه بهتر و سریعتر دستور رییس دانشگاه صادر نمایند. 

آخرین اخبار