بدهی 680 میلیارد تومانی بیمه ها به مراکز زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  • PDF

مدیر امور مالی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از بدهی 680 میلیارد تومانی سازمان های بیمه گر به مراکز زیرپوشش این دانشگاه خبر داد.

به گزارش وب دا، عبدالله سبحانی گفت: بدهی سازمان های بیمه گر به مراکز درمانی زیر پوشش این دانشگاه نظیر بیمارستان ها و داروخانه ها از فروردین ماه سال گذشته تا پایان خرداد ماه امسال را شامل می شود.

وی افزود: بیمارستان های زیر پوشش این دانشگاه برای پرداخت هزینه های خود با مشکلات بسیار روبرو هستند و این امر باعث شده نوبت عمل های جراحی به تاخیر افتاده و خدمات رسانی به مردم نیز دچار مشکل شود.

وی اظهار کرد: بدهی های یاد شده غیر از بدهی سازمان های بیمه گر به بیمارستان ها و داروخانه های بخش خصوصی این استان است.

هم اکنون حدود پنج میلیون نفر از جمعیت شش میلیون نفری استان خراسان رضوی زیر پوشش مراکز دانشگاه علوم پزشکی مشهد و مابقی زیرپوشش مراکز دانشگاههای علوم پزشکی نیشابور، تربت حیدریه، گناباد، تربت جام و سبزوار قرار دارند.