تشکیل شورای مشارکت های مردمی در بیمارستان طالقانی مشهد

  • PDF

به منظور گسترش زمینه مشارکت خیران سلامت، نخستین شورای مشارکت های مردمی در بیمارستان طالقانی از مراکز زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد تشکیل شد.

به گزارش وب دا، رئیس بیمارستان طالقانی مشهد در حاشیه این نشست گفت: تا قبل از ایجاد این شورا؛ بیمارستان طالقانی مشهد همراهی و کمک خیرین سلامت را در کنار خود داشت؛ اما ایجاد این شورا روند رسیدگی خیرین به امور بیمارستان را تسهیل خواهد کرد.

دکتر سلطانی تصریح کرد:بر اساس دستور ریاست دانشگاه مبنی بر رشد مشارکت های مردمی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ اولین جلسه شورای مشارکت های مردمی بیمارستان طالقانی تشکیل شد که در این نشست اعضای هیئت مدیره شورا تعیین شدند.

وی ادامه داد: تا قبل از ایجاد این شورا؛ بیمارستان طالقانی مشهد همراهی و کمک خیرین سلامت را در کنار خود داشت؛ اما ایجاد این شورا روند رسیدگی خیرین به امور بیمارستان را تسهیل خواهد کرد.

دکتر سلطانی گفت: ما تلاش می کنیم خیرین را به حضور در واحدهای پشتیبانی که برخی نیمه تمام و برخی هنوز ساخته نشده و زیر ساخت های آن آماده شده است ترغیب کنیم.

وی در پاسخ به تعداد اعضای شکل دهنده شورای مشارکت های مردمی بیان داشت: به شکل مرسوم در بین هیئت امناء شورا؛ از بیمارستان سه نفر و از میان خیرین حدود پنج نفر در این مجمع حضور خواهند داشت که یک نفر به عنوان مسئول شورا از جمع خیرین انتخاب می شود.

رئیس بیمارستان طالقانی مشهد در پایان در پاسخ به محل اجرای مصوبات شورا، گفت: کمک هایی که از طرف شورا بنا است انجام شود باید تائید شورا را داشته باشد؛ اما اگر خیری کمک های خود را  بخواهد در قسمت خاصی قرار دهد با هماهنگی مسئولان دانشگاه در همان قسمت می توان آن را استفاده کرد.

آخرین اخبار