بیمارستان طالقانی مشهد مصدومان جاده ای شمال شرق کشور را زیر پوشش دارد

  • PDF

مدیر بیمارستان سوانح و حوادث طالقانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: بیمارستان طالقانی مشهد بیماران و مصدومان جاده ای در شمال شرق کشور را زیر پوشش دارد.

به گزارش وب دا، دکتر مسعود خانی افزود: بیمارستان طالقانی در ورودی شمال شرق مشهد قرار گرفته و بیماران و مصدومان تصادفات جاده ای شمال شرق کشور را زیر پوشش دارد.

وی با بیان اینکه 75 درصد بیماران مراجعه کننده به این بیمارستان،مجروحان تصادفات جاده ای هستند، افزود: 

بیشتر بیماران بیمارستان طالقانی مشهد از شهرستانهای مشهد، چناران، درگز و قوچان خراسان رضوی هستند.

به گفته وی،به طور میانگین در ماه دو هزار بیمار و مجروح سوانح جاده ای در بیمارستان طالقانی مشهد پذیرش می شوند.

او ادامه داد: بیمارستان طالقانی با هدف امداد رسانی سریع و مطلوب تر به مصدومان سوانح جاده ای در سال 1386 افتتاح شد و اکنون دارای 206 تخت فعال در بخش های بستری، تروما، ارتوپدی، جراحی عمومی و جراحی اعصاب است.

وی بیان کرد: این بیمارستان دارای دو بخش مجهز آی.سی.یو یا بخش مراقبت های ویژه، با 25 تخت ویژه است و به طور متوسط ماهانه بیش از 550 عمل جراحی در بیمارستان طالقانی انجام می شود.