طلب 770 میلیارد تومانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سازمان های بیمه گر

  • PDF

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: بیمارستانها و مراکز درمانی این دانشگاه هم اکنون هفت هزار و 700 میلیارد ریال از سازمانهای بیمه گر طلبکارند.   

به گزارش وب دا، دکتر بحرینی در نشست با خبرنگاران رسانه های گروهی افزود: مطالبات مراکز درمانی زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تاخیر بیش از یک سال مواجه است.

وی این را مربوط به بیمه سلامت، تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و بیمه کمیته امداد ذکر و بیان کرد: عمده مطالبات دانشگاه علوم پزشکی مشهد مربوط به بیمه سلامت با چهار هزار و 540 میلیارد ریال است و پرداخت مطالبات در بیمه سلامت نیز با تاخیر بیشتری مواجه است.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: این در حالی است که برخی بیمه های خصوصی نیز با وجود اینکه محدودیتهای مالی ندارند به دلیل تاخیر در پرداخت مطالبات سایر بیمه ها بدهی خود را با تاخیر پرداخت می کنند.

وی گفت: پرداخت هزینه های دانشگاه علوم پزشکی مشهد در شرایط کنونی اولویت بندی می شود، حقوق پرسنل در اولویت نخست پرداخت قرار دارد، اولویت دوم مربوط به هزینه های شرکتهای طرف قرارداد با بیمارستانها مانند آشپزخانه و تاسیسات است.

دکتر بحرینی اولویت بعدی را پرداخت هزینه های انرژی مانند برق و آب اعلام و بیان کرد: بیمارستانها و مراکز درمانی تنها موسساتی هستند که با توجه به تمام بدهیهای خود نمی توانند بیمار را پذیرش نکنند اما بطور مثال قبض شرکت برق باید در موعد مقرر پرداخت شود چون از دیدگاه نهادهای خدمات رسان سازمانهای دولتی، خصوصی و مراکز بهداشتی و درمانی یکسان هستند.

مدیر مالی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در این نشست گفت: بدهی این دانشگاه به شرکتها و پیمانکاران حدود پنج هزار و 540 میلیارد ریال است.

عبدالله سبحانی افزود: اگر مطالبات مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سوی بیمه ها پرداخت شود تمام بدهیهای این دانشگاه نیز پرداخت می شود.

وی ادامه داد: بدهیهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد مربوط به داروخانه ها، شرکتهای دارویی، لوازم پزشکی و کارانه پزشکان است.

مدیر مالی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ادامه مطالبات دانشگاه را از بیمه سلامت طی پارسال تاکنون چهار هزار و 540 میلیارد ریال اعلام و بیان کرد: بیشترین تاخیر در پرداخت مطالبات نیز مربوط به بیمه سلامت با تاخیر 13 ماهه است.

وی گفت: مطالبات دانشگاه علوم پزشکی مشهد از بیمه تامین اجتماعی هزار و 670 میلیارد ریال، از بیمه های کمیته امداد و نیروهای مسلح نیز در مجموع 240 میلیارد ریال است. 

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.


آخرین اخبار