افزايش دسترسي عادلانه به خدمات سلامت از مهمترين اقدامات حوزه بهداشت

  • PDF

تامين سلامتي در تمامي ابعاد يکي از اهداف متعالي در جمهوري اسلامي ايران به شمار مي رود و براي تحقق آن حمايت همه جانبه مسئولان بلند پايه کشور از برنامه هاي سلامت محور امري ضروري است؛در اين راستا از ابتدای سال گذشته اجراي برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت کليد خورد و در اين راستا دستاوردهاي چشمگيري در گسترش سلامت جامعه رقم خورد.

به گزارش وب دا، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار مي دارد: برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت با هدف توانمند سازي مردم در شناخت عوامل تاثير گذار بر سلامت خود و اجتماع و تصميم گيري در انتخاب رفتارهاي بهداشتي براي به دست آوردن زندگي سالم در مناطق زير پوشش دانشگاه علوم پزشکي مشهد اجرايي شد و در قالب اين برنامه علاوه بر بهره مندي مردم ساکن در مناطق روستايي، شهرهاي زير 20 هزار نفر و ساکنان مناطق حاشيه کلانشهر مشهد از خدمات بهداشتي مناسب به سلامت آنان نيز توجه بيشتري شد.

دکتر حمید رضا بهرامی در ادامه می گوید، افزايش دسترسي عادلانه جمعيت به خدمات سلامت از طريق توسعه و تقويت نظام شبكه،تامين منابع مورد نياز و مديريت بهينه منابع موجود،بهبود استاندارد فيزيکي و تجهيزاتي واحدهاي ارائه دهنده خدمات ،ارتقاء کمي و کيفي خدمات بهداشتي درماني در واحدهاي ارائه دهنده خدمت، تقويت هماهنگي درون و برون بخشي و جلب مشاركت هاي مردمي،تقويت مديريت برنامه هاي سلامت و تقويت پژوهشهاي کاربردي،تقويت نظام پايش و ارزشيابي خدمات و فعاليت ها و افزايش جلب مشارکت خيرين از جمله اهدافي به شمار می رود که در حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مشهد پيگيري شده است.

وی به اجراي برنامه تامين مراقبتهاي اوليه سلامت در مناطق حاشيه شهر مشهد اشاره مي کند و مي گويد: در قالب اين برنامه که عمليات اجرايي آن با مشارکت بخش غير دولتي، ارديبهشت ماه سال گذشته با حضور وزير بهداشت کليد خورد 41 مرکز سلامت جامعه و 116 پايگاه سلامت راه اندازي شد و يک ميليون و 200 هزار نفر از ساکنان اين مناطق از خدمات بهداشتي مناسب بهره مند شدند.

اجراي برنامه تامين مراقبتهاي اوليه سلامت در مناطق حاشيه 10شهر بالاي 20هزار نفر شامل فريمان، بردسکن، تايباد، درگز، چناران، گلبهار ، کاشمر، قوچان، خواف و سرخس از ديگر اقدامات موثر در حوزه بهداشت به شمار مي رود و با اجراي آن  23 مرکز سلامت جامعه و 43 پايگاه سلامت با مشارکت بخش دولتي و غيردولتي راه اندازي شد.

در سالهاي گذشته، کمبود پزشک در مناطق روستايي و مراکز مجري برنامه پزشک خانواده يکي از دغدغه هاي مسئولان دانشگاه علوم پزشکي مشهد بود که به برکت اجراي برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت در حال حاضر تمامي مراکز مجري اين برنامه داراي پزشک بوده و کمبود در اين زمينه به 4.4 درصد رسيده است.

توزيع 20 دستگاه يونيت و ديگر تجهيزات دندانپزشکي در مناطق زير پوشش دانشگاه ،طراحي نرم افزار تحت وب ثبت وطبقه بندي علل مرگ ومير ،طراحي نرم افزار پرونده الکترونيک سلامت و اجراي پايلوت آن،اخذ مجوز 173 بهورز وشروع دوره آموزشي بهورزي در مراکز آموزش بهورزي ،توزيع 70 هزار وارنيش فلورايد جهت فلورايدتراپي دانش آموزان پايه اول ابتدايي در سطح استان از ديگر اقدامات در اين زمينه به شمار مي رود.

دکتر حمید رضا بهرامی، افزايش دسترسي مردم به خدمات سلامت را ازمهمترين دغدغه ها و برنامه هاي دانشگاه در حوزه بهداشت عنوان و اظهار مي دارد: در سال جاری ارتقا کيفي خدمات در واحدهاي ارائه دهنده خدمات در مناطق زير پوشش دانشگاه به ويژه در سکونتگاههاي غيررسمي و مناطق حاشيه بيش از پيش پيگيري مي شود.

توجه به امر پيشگيري و خود مراقبتي از برنامه هاي معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد است که بر اساس سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري در حوزه سلامت در دستور کار قرار گرفته و بر اين اساس برنامه ملي خودمراقبتي در چهار رويکرد خودمراقبتي فردي، خود مراقبتي سازماني، خودمراقبتي اجتماعي و گروههاي خوديار و با هدف توانمند سازي فرد، خانواده و جامعه براي تامين، حفظ و ارتقاي سلامت از طريق خودمراقبتي همياري و مشارکت جمعي و پذيرش مسئوليت سلامت در مناطق زير پوشش اين دانشگاه اجرايي شده است.

رونمايي از بسته حمايتي سلامت جمعيت با هدف ايجاد سلامتي و نشاط خانواده ها در کنار فرزند آوري،افزايش دسترسي آسان و همگاني مردم و برقراري عدالت در ارائه خدمات بهداشتي درماني، ايجاد تغيير در برنامه‌هاي باروري سالم با رويکرد سياستهاي جديد جمعيتي و تاکيد بر برنامه مشاوره پيش از ازدواج و اصلاح شاخص ميزان باروري عمومي استان در قالب مداخلات مشاوره‌اي و آموزشي از ديگر اقداماتي است که در راستاي اجراي منويات مقام معظم رهبري در اين دانشگاه اجرايي شده است.