اجرای پروتکل جدید نحوه فراهم آوری اعضای پیوندی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  • PDF

نشست آشنایی با پروتکل کشوری نحوه فراهم آوری اعضاء پیوندی با حضور روسای بیمارستان ها،سرپرستاران icu،و رابطین پیوند بیمارستان های خراسان رضوی ،خراسان شمالی، خراسان جنوبی دیروز در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد.                                                                                                 

به گزارش وب دا،مسئول مرکز فراهم آوری اعضاء پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت:یکی از علل آمار پایین پیوند عضو،عدم شناسایی بیماران مرگ مغزی در بسیاری از بیمارستان ها است.

دکترابراهیم خالقی با بیان اینکه بر اساس آمار وزارت بهداشت هرسال 5تا8هزار نفر به علت مرگ مغزی فوت میکنند افزود:50درصد این افرادیعنی دو هزار و 500 تا چهار هزار نفر توانایی اهدا عضو را دارند و این در حالیست که در سال 94 تنها  هشتصد و 8 نفر به اهدای عضو منجر شده است.

وی عدم شناسایی بیماران مرگ مغزی در بیمارستان ها را علت اصلی پایین بودن اهداء عضو خواند و اظهارداشت: بر اساس  آیین نامه جدید ابلاغی از سوی وزارت بهداشت ،طرح جدیدی برای شناسایی افرادی که دچار مرگ مغزی می  شوند در بیمارستان ها،اورژانس هاو آی سی یو های مختلف اجرا می شود.

مسئول مرکز فراهم آوری اعضاء پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود:سامانه ثبت اطلاعات افرادی که در سطح هوشیاری پایینی به سر میبرند نیز در کنار این طرح در بیمارستان ها اجرا می شود.

دکتر ابراهیم خالقی تصریح کرد:در این سامانه کشوری که متعلق به وزارت بهداشت است افرادی که سطح هوشیاری زیر 5دارند ثبت نام می شوند تا توسط بازرسین دانشگاهها کنترل و پیگیری  شوند.  

وی ادامه داد:بهبودی،ازکارافتادگی قلب و مرگ مغزی سه احتمال برای بیماران با سطح هوشیاری زیر 5  است که در صورت مرگ مغزی با کنترل و پیگیری بازرسین دانشگاهها می توان در شرایط مناسب تا ده روز بیمار مرگ مغزی را به منظور پیوند عضو نگه داری کرد.

مسئول مرکز فراهم آوری اعضاء پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه نگه داری بیمار مرگ مغزی مشکل و ممکن است در شرایط نامناسب در مدت کوتاهی قلبش از کار بیفتد اضافه کرد:با رضایت خانواده مرگ مغزی ما میتوانیم از مرگ هر روزه 8 الی 10 نفر در لیست انتظار اهدا عضو جلوگیری کنیم.             

دکتر ابراهیم خالقی افزود:از سال 80تا کنون 590مورد مرگ مغزی شناسایی شده داشتیم که ازاین تعداد به دو هزار و 165 نفردر دانشگاه علوم پزشکی مشهد عضو، اهدا شده است.

وی ادامه داد:از سال 80 تا کنون بیش از 1080مورد پیوند کلیه  واز  سال 104،92پیوند کبد  در دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شده است.

دکتر ابراهیم خالقی گفت:کبد،کلیه ،قلب،ریه،پوست و قرنیه دردانشگاه علوم پزشکی مشهد و پانکراس در دانشگاه علوم پزشکی شیراز پیوند می شود. 

مسئول مرکز فراهم آوری اعضاء پیوندی در دانشگاه علوم پزشکی مشهدبا اشاره به اینکه هرساله تعداد زیادی به لیست انتظار پیوند اضافه می شوند افزود:بايد بگونه اي تلاش شود تا خانواده مرگ مغزی در آن شرایط حساس تصمیم به اهداء اعضاء عزیزشان بگیرند تا بتوان جان تعداد زيادي از بيماران نيازمند عضو را نجات داد.

                                              

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.