نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، میزبان "همایش ملی نقش مدیریت منابع انسانی در نظام سلامت" نوشته شده توسط ا 72
قائم مقام معاون بهداشت وزارت، برنامه ریزی برای برخورداری مردم از بالاترین سطح سلامت تا سال 1404 نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 108
معاون بهداشت وزارت بهداشت، اجرای برنامه نظام شبکه نمونه بارز محقق شدن عدالت در سلامت است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 81
پیام وزیر بهداشت به همایش کشوری بهورزان نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 82
رییس دانشگاه، بهورزان نقش مهمی در ارتقاء شاخص های بهداشتی داشته اند نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 81
رییس دانشگاه، اجرای برنامه نظام ارجاع از مهمترین راهکارها در راستای صرفه جویی هزینه ها نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 58
مشهد میزبان همایش ملی نقش مدیریت منابع انسانی در نظام سلامت نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 230
رییس دانشگاه،لزوم همکاری تمام سازمان های دولتی و غیر دولتی در راستای ارتقاء سلامت نوشته شده توسط مکرم 83
مشهد میزبان همایش دیابت و چاقی از مطالعات پایه تا مداخلات بالینی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 177
برنامه ریزی برای ثبت داده های مرتبط با چاقی و مشکلات تغذیه ای نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 73

آخرین اخبار