نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
مشهد میزبان کنگره بین‌المللی تمرین ذهنی و علوم عصب - رفتاری نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 189
اثر بخشی و کیفی سازی مقالات مهمترین معیار در ارتقاء جایگاه علمی دانشگاه ها نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 186
مشهد میزبان کنگره بین المللی و دهمین همایش ملی نوروژنتیک ایران نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 159
تمدید مهلت ارسال چکیده مقاله به همایش بین المللی فرآورده های حلال نوشته شده توسط مریم ربانی 108
گردش سالانه 2 هزار میلیارد دلار در حوزه غذای حلال و سهم ناچیز ایران در این زمینه نوشته شده توسط 114 108
پایان شهریور آخرین مهلت ارسال مقاله به کنگره بین المللی تمرین ذهنی و علوم عصب نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 144
کنگره بین المللی تغذیه در مشهد به کار خود پایان داد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 520
طراحی شبکه ملی تغذیه در کشور نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 213
بررسی «سلامت زنجیره ی غذایی جهت تامین سلامت غذا» در کنگره بین المللی تغذیه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 139
تغییر الگوی مصرف مواد غذایی مهمترین مشکل تغذیه ای در ایران نوشته شده توسط امیر افشار 119