نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
فراخوان شرکت در نهمین همایش بین ­المللی مدیریت بیمارستانی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 307
جشنواره ایده پردازی با محوریت سوغات سلامت معنوی در مشهد برگزار می شود نوشته شده توسط 114 230
مشهد میزبان نخستین جشنواره کارآفرینی با موضوع سلامت معنوی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 340
چهارمین همایش کشوری آسیب شناسی دهان، فک و صورت برگزار می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 315
ارائه دوازده امتیاز بازآموزی به شرکت کنندگان در کنگره بين المللي تمرین ذهنی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 421
ایجاد اداره امور درمان دندان پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 507
بررسی تازه ترین پیشرفتهای علم چشم پزشکی در زمینه جراحی آب مروارید در مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 399
مشهد میزبان همایش بین المللی تازه های جراحی آب مروارید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 324
مشهد میزبان نخستین کنگره بین المللی تمرین ذهنی و علوم عصب - رفتاری نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 300
کنفرانس علمی چالش های درمانی در سرطان پستان متاستاتیک برگزار می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 364