نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
31 دستور در پنجاه و سومین جلسه هیأت امنا به تصویب رسید نوشته شده توسط 114 126
ارتقای مراقبت های اولیه بهداشتی در حوزه پیشگیری دارای اهمیت است نوشته شده توسط 114 108
دکتر دارابی خبر داد: افزایش 20 درصدی اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 97 نوشته شده توسط 114 137
در جلسه هیأت امنای دانشگاه برنامه عملیاتی سال 1397 بررسی می شود نوشته شده توسط 114 131
نقش نیروی انسانی در اقتصاد مقاومتی پر رنگ است نوشته شده توسط 114 118
صرفه جویی چهار میلیارد تومانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حوزه انرژی نوشته شده توسط 114 112
دیدار هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی مشهد با استاندار خراسان رضوی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 141
ارائه 200 مقاله در دومین کنفرانس ملی تحول اداری و نوآوری با رویکرد اقتصاد مقاومتی نوشته شده توسط 114 102
معاون راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت ؛ اجرای 260 فعالیت نواورانه در دانشگاه های علوم پزشکی کشور نوشته شده توسط 114 111
با اجرای دولت الکترونیک دو میلیارد تومان صرفه جویی در دانشگاه اتفاق افتاده است نوشته شده توسط 114 126