نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
فراخوان شرکت در یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 119
برگزاری کارگاه اهمیت اخلاق و فلسفه در پزشکی آینده نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 50
برگزاری نشست هم اندیشی سرپرست دانشگاه با دانشجویان غیرایرانی نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 189
بخش اختصاصی جراحی مغز و اعصاب اطفال در بیمارستان اکبر راه اندازی می شود نوشته شده توسط 114 177
بهبود مشکلات تغذیه ای، مهمترین هدف مرکز بین المللی نوع 2 یونسکو نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 95
تصحیح و ترجمه نسخ خطی داروهای گیاهی دردانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط 114 98
فراخوان شرکت در یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 150
برگزاری آزمون زبان MHLE دردانشگاه به روش الکترونیکی نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 286
موافقت با راه اندازی رشته بهداشت عمومی در دانشکده علوم پزشکی اسفراین نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 170
دانش آموختگان تکنولوژی پرتو شناسی در تشخیص صحیح بیماری ها تاثیر گذار هستند نوشته شده توسط 114 136