نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
تحقق اهداف برنامه تحول و نوآوری در آموزش در منطقه 9 آمایشی کشور نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 61
آغاز به کار مدرسه جامع صنعت داروسازی کشور در دانشکده داروسازی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 98
تقویت همکاری های آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با وزارت آموزش و تحقیقات آلمان نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 245
تجهیز آزمایشگاه های دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 69
اجرای طرح پزشکی در عرصه در دانشکده طب ایرانی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 99
پیشنهاد دو ماموریت جدید برنامه تحول و نوآوری آموزش به منطقه 9 آمایشی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 156
ارزیابی بیرونی برنامه ملی اقدام کلان منطقه 9 آمایشی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 138
آمادگی دانشکده پیراپزشکی برای استقبال از دانشجویان در سال تحصیلی جدید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 122
آمادگی دانشکده پرستاری و مامایی برای آغاز سال تحصیلی جدید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 81
حرفه ای گری(professionalism)؛ ترجیح منافع بیمار بر منافع شخصی نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 161

آخرین اخبار