اعطای امتیاز به مسئولان سایت های آموزشی

  • PDF

بر اساس تصمیم پانصد و دومین جلسه هیات ممیزه دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مسئولان سایت های آموزشی از امتیاز بهره مند می شوند.

به گزارش وب دا، دکتر محمد رضا دارابی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار داشت: در پانصد و دومین جلسه هیات ممیزه  دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مسئولان سایت به ازاء هر 100 ساعت گواهی انجام کار که به تأیید مدیر گروه آموزشی و روابط عمومی دانشگاه رسیده باشد، یک امتیاز از ماده 4 فعالیت های علمی، اجرایی برای ارتقاء تعلق می گیرد. 

 

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.


آخرین اخبار