طرح آموزش کودکان بیمار در مراکز درمانی مشهد درکل کشور اجرایی شد

  • PDF

بهداشت و آموزش دو بالی هستند که هر کدام به زعم خود می توانند در ایجاد یک جامعه سالم بسیار تاثیر گذار باشند.

به گزارش وب دا؛ ارتباطی که آموزش در تربیت انسان ها بازی می کند بر همه واضح و مبرهن است؛ از دیگر سو بهداشت نیز نیازمند آموزش و تربیت می باشد و اگر نگاهی مو شکافانه بیندازیم به خوبی می توان هم پوشانی آموزش، بهداشت و درمان را در کنار یکدیگر مشاهده کرد.

کودکان دارای ذهن های آماده جهت دریافت دانستنی ها هستند و در صورتی که بتوان ارتباطی دو سویه میان دانش آموزان به عنوان آینده سازان جامعه و بهداشت و سلامت جهت پیشگیری از بیماری ها ایجاد کنیم؛ مطمئنا نه تنها در آینده نسلی سالم و پویاتر خواهیم داشت؛ بلکه از بار هزینه های درمان در کشور نیز کاسته می شود.

 چندی قبل خبری بسیار مهم در رسانه های منتشر شد و حاکی از انعقاد تفاهم نامه ای مهم میان دو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش داشت.

این پنجمين تفاهم نامه میان این دو وزارت خانه است که تلاش دارد تا بهداشت و درمان را در میان دانش آموزان ملموس تر از گذشته نماید.

موضوع این تفاهم نامه ارائه خدمات آموزشي به دانش آموزان داراي بيماري هاي خاص و صعب العلاج است به شکلی که تقويت روحيه دانش آموزان داراي بيماري هاي صعب العلاج، تقويت بنيه علمي دانش آموزان بستري در مراكز درماني، كاهش اضطراب ناشي از عقب ماندگي درسي، تقويت اميد به زندگي كودكان بستري در بيمارستان ها، كمك به شكل گيري و تقويت سازمان هاي معلم نهاد داوطلبانه، و بهره گيري از خدمات خيرخواهانه  را به دنبال داشته باشد.

در تفاهم نامه منعقد شده وزارت آموزش و پرورش متعهد شده است؛ تا زمينه همكاري بيمارستان ها و مراكز تخصصي درماني دانشگاه هاي علوم پزشكي، ايجاد تمهيدات و تسهيلات جهت حضور معلمان در بيمارستان ها، پوشش بيمه اي و ارائه خدمات آموزشي، تفريحي در بيمارستان‌ها را ایجاد کند.

طرح پژوهشی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد منتج به انعقاد تفاهم نامه شد

 اما نکته حائز اهمیت سابقه ایجاد چنین تفاهم نامه ای است؛ که بر اساس طرحی پژوهشی توسط یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در تلاشی چهار ساله به دست آمده است.

آن چه که موجب انعقاد چنین تفاهم نامه ای شده بر می گردد به حرکتی که در سال 1391 در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد کلید خورد و منتج به تصویب طرحی پژوهشی با کد 900583 تحت عنوان «تاثیر حضور آموزگار بر بالین کودکان بستری براضطراب کودک و مادر و رضایت آنان» شد.

مجری این طرح خانم طیبه ریحانی؛ کارشناس ارشد پرستاری و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد است؛ که توانست طی چهار سال تلاش مستمر در مدارس و بیمارستان ها ارتباطی دو سویه جهت  حضور معلمان بر بالین کودکان در مراکز درمانی و حضور دانشجویان در فضای آموزشی جهت معاینات دانش آموزان داشته باشد.

ریحانی در گفت و گو با وب دا؛ در این خصوص گفت: در ابتدا این طرح در بیمارستان امام رضا(ع) با همکاری یک معلم حق التدریس آغاز شد.

نتایج اولیه اجرای طرح پژوهشی حاکی از موفقیت بالا داشت

وی ادامه داد: در پایان برگزاری طرح شادمانی و نشاط ایجاد شده در میان دانش آموزان بستری در بخش کودکان بیمارستان امام رضا(ع) وصف ناپذیر بود و نتایج اولیه نشان دهنده موفقیت بالای اجرای طرح داشت.

 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ابراز داشت: پس از پایان اجرای طرح از بیمارستان امام رضا(ع) تماس های مکرری مبنی بر حال خوبی که کودکان به دلیل حضور معلم بر بالین خود داشتند برقرار شد و این امر جدیت من را در ادامه کار به دنبال داشت.

ریحانی تصریح کرد: این استقبال موجب شد تا معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی در نامه ای به معاونت آموزشی دانشگاه خواستار ابلاغ طرح به آموزش و پرورش استان خراسان رضوی جهت اجرا شدن در بیمارستان ها شود.

وی گفت: معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز طی نامه ای به مدیر کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی خواستار همکاری این نهاد با دانشگاه مشهد شد و طی تلاش های بسیار و حضور در جلسات توجیهی با تمامی معاونین آموزش و پرورش؛ در نهایت پس از هشت ماه با اجرای طرح به شکل پایلوت در سال 92 در بیمارستان دکتر شیخ موافقت شد.

طرح پژوهشی حضور معلم بر بالین کودک بستری و کاهش اضطراب در سه بیمارستان مشهد اجرایی شده است

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، تاکید کرد: در همین سال این طرح در دو بیمارستان امام رضا(ع) و قائم(عج) نیز برگزار شد؛ که چهار معلم در بیمارستان دکتر شیخ و دو معلم در بیمارستان های امام رضا(ع) و قائم(عج) جهت همکاری حضور پیدا کردند.

ریحانی بیان داشت: سال 93 اما آموزش و پرورش تا اندازه ای از داشتن همکاری لازم با ما سر باز زد و جهت اجرای طرح به دلیل نداشتن موظفی معلمان شرکت کننده در طرح، مشکلاتی ایجاد شد.

وی ابراز داشت: در این مدت معلمان شرکت کننده در طرح به صورت داوطلبی و بدون دریافتی در بیمارستان ها مشغول تدریس دانش آموزان بودند و ارتباط بسیار خوبی با دانش اموزان بستری در بیمارستان برقرار کردند.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بیان داشت: دانشگاه علوم پزشکی مشهد و آموزش و پرورش دارای پتانسیل هایی است که می توان با همراهی یکدیگر کمک های شایانی در مسیر سلامت و نشاط جامعه بازی کنند.

ریحانی تاکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی مشهد دارای شش دانشکده است؛ که می تواند دانشجویان خود را در فضای آموزشی مدارس جهت انجام معاینات و ارائه مراقبت های لازم همراه کند.

دانشجویان دانشکده پرستاری در چهار مدرسه مشهد جهت معاینه دنش آموزان حضور پیدا کردند

وی بیان داشت: در همین راستا دانشکده پرستاری و مامایی مشهد اقدام به حضور دانشجویان خود در چهار مدرسه ناحیه پنج مشهد که دانش آموزان محروم را دردل خود جای داده است کرد و با انجام معاینات صورت گرفته دو دانش آموز دارای مشکلات قلبی شناسایی شدند.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بیان داشت: خبر انعقاد تفاهم نامه میان وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بر اساس طرحی که در دانشکده پرستاری مشهد در طول چهار سال اجرایی شد، نشان از توفیق تلاش صورت گرفته توسط تمامی کسانی دارد که در این راستا در کنار من بودند.

ریحانی گفت: در این طرح معلمان تلاش داشتند تا دانش آموزانی که در یک رده سنی قرار دارند را به صورت جمعی آموزش داده و دانش آموزانی که در پایه های مختلف و یا بستری و امکان خارج شدن از تخت درمانی خود را نداشتند با حضور بر بالین بیمار آموزش دهند.

کلیه معلمان شرکت کننده در طرح توان تدریس در شش پایه ابتدایی را دارا هستند

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، گفت: کلیه معلمانی که در این طرح با ما همکاری داشتند توان تدریس در شش پایه تحصیلی ابتدایی را دارا بوده و بسیار دلسوزانه آموزش کودکان را عهده دار شدند.

وی ابراز داشت: امیدوارم با اجرای این تفاهم نامه معلمان آموزش و پرورش به شکل موظفی با حقوق رسمی در بیمارستان ها حضور و آموزش کودکان بیمار را انجام داده تا حضور معلم در فضای درمانی علاوه بر کاهش استرس بیمار موجب اهتمام به امر مقدس آموزش شود.

دانشجویان دانشکده های دانشگاه می توانند در درمان و پیشگیری از بیماری کودکان در مدارس تاثیر گذار باشند

ریحانی از سرپرستاران بخش، روسای بیمارستان ها، پرستاران و کلیه افرادی که در اجرای این طرح شرکت و حضور داشتند تشکر کرد و در پایان گفت: باید تلاش کرد تا دانشجویان پزشکی، انترن ها و استاژرها در یک رابطه دو سویه با  آموزش و پرورش در مدارس حضور و معاینات کودکان دانش آموز را انجام دهند.

در ادامه گفت و گویی با دکتر حیدری؛ رییس دانشکده پرستاری و مامایی انجام داده تا چگونگی این اتفاق مهم را از وی جویا شویم.

دکتر حیدری در ابتدا گفت: چهار هفته قبل وزیر آموزش و پرورش به مشهد سفری داشت و بنا شد تا از بیمارستان دکتر شیخ جهت مشاهده اجرای طرح «تاثیر حضور آموزگار بر بالین کودکان بستری براضطراب کودک و مادر» و رضایت آنان بازدید به عمل آورد.

وی ادامه داد: من در این بازدید توضیحات و جزئیات طرحی که مجری آن خانم طیبه ریحانی و مسئول آماری آن خانم طیبه پورغزنین بوده اند را در اختیار وزیر قرار داده و بتازگی متوجه شدم این طرح پژوهشی مورد توجه وزیر آموزش و پرورش قرار گرفته و منتج به انعقاد تفاهم نامه ای بسیار خوب شده است.

حضور معلم بر بالین کودک در مراکز درمانی در کاهش اضطراب کودکان بسیار تاثیر گذار است

رییس دانشکده پرستاری و مامایی ابراز داشت: اجرای این طرح در کاهش اضطراب و کوتاه تر کردن دوره درمان کودکان بستری بسیار تاثیر گذار بوده و موجب کاهش نگرانی والدین و کودکان به دلیل دور ماندن از فضای آموزشی شده است.

دکتر حیدری در پایان گفت: این موفقیت در دانشکده پرستاری و مامایی مشهد جای تقدیر دارد و ما بسیار خوشحال هستیم که توانسته ایم در مسیر اعتلای سلامت کودکان نقشی اساسی داشته باشیم.

گزارش بندهای انتهایی خود را طی می کند و من در این تفکر هستم؛  که در این میان آن چه اهمیت دارد موفقیتی است که در صورت اجرای درست آن می تواند در مسیر ایجاد جامعه ای سالم حرکت کرد.

حضور معلم در فضای مراکز درمانی که برای کودکان تلخ و طاقت فرسا است؛ می تواند ذهن خلاق کودک دچار شده به بیماری را برای دقایقی از تخت، بیماری و درمان دور کرده و امید به بازگشت به فضای درس و تربیت را بهانه ای برای زودتر خوب شدن قرار دهد.

همتی که در این میان این عضو هیآت علمی بازنشسته دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد را بر آن داشته است تا متوقف نمانده و حضور خود  در این طرح را ادامه دهد؛ هیچ چیز جز لبخند شادمان کودکی از دیدن کتب درسی و معلم مهربان نیست.

حرکتی که بالاخره با انعقاد این تفاهم نامه به بار نشست و دکتر ریحانی را بر آن داشت تا در ادامه حضور خود در مدارس بازهم کودکان بیمار و بی بضاعت را شناسایی و جهت درمان به پزشکان خیری که هزینه درمان کودک را نادیده می گیرند معرفی کند.

شاید این گونه عمل کردن خانم ریحانی همان چیزی است؛ که نیاز امروز کشور در حوزه بهداشت و درمان است و یاد آور این قصیده سعدی که فرمود: بس بگردید و بگردد روزگار، دل به دنیا در نبندد هوشیار، ای که دستت می رسد کاری بکن،  پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار.

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.


آخرین اخبار