برگزاری کارگاه هنر درمانی دردانشگاه علوم پزشکی مشهد

  • PDF

کارگاه آموزشی هنر درمانی باحضور دانشیار و مدیر مرکز مطالعات هنردرمانی دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزارشد.

به گزارش وب دا؛ این کارگاه به همت کارگروه ماموریت ویژه هنر وسلامت کلان منطقه 9 آمایش کشوری در جهت آشنایی با مفاهیم روان شناختی هنر درمانی و کاربرد آن در حوزه های بالینی با تدریس دکتر علی زاده محمدی دانشیاردانشگاه شهید بهشتی در سالن شورای ساختمان قرشی برگزار شد.

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی در این کارگاه ،هنردرمانی را استفاده هنر و تولیدات هنری در افزایش آگاهی، تشویق رشد عاطفی و افزایش ارتباط با دیگران تعریف کرد وافزود: با کاربرد هنر میتوان مشکلات روانی و اجتماعی جوامع را برطرف کرد، از این رو برگزاری این قبیل کارگاه ها می تواند گامی مؤثر در جهت کاربرد هنر در ارتقاء سلامت جامعه و فراهم آوردن بهداشت روانی افراد باشد.

وی افزود؛ رویکرد های متفاوتی رویکرد هنر درمانی روان تحلیل گری رویکرد هنر درمانی شناختی _ رفتاری،در زمینه هنر درمانی وجود دارد که در رویکرد هنر درمانی روان تحلیل گری: رویا تصاویر امیال پذیرفته نشده و سرکوب شده ای است که تغییر شکل پیدا کرده اند. هنر جانشین رویا ها و ابزاری برای پیگیری انگیزه های ناهشیار است. هنر ابزاری برای والایش و جبران مکانیسم های دفاعی و ابزاری برای تخلیه و تغییر هیجان و وسیله ای برای توسعه خودآگاهی است.

دکتر علیزاده محمدی خاطر نشان کرد: در رویکرد هنر درمانی شناختی _ رفتاری هنر درمانگران عمدتا بر تجربه های هیجانی متمرکزند و این پنداشت که شناخت درمانی تنها بر فرآیندهای فکری متمرکز است ،علت عمده دورماندن توجه هنر درمانگران از این رویکرد بوده است. در این رویکرد احساس افراد با شیوه تعبیر و تفکر آنها درباره یک موقعیت مرتبط است. پس برای تغییر دادن افکار، احساسات و رفتارهای ناکارآمد بهتر است از فنون شناختی _ هیجانی و رفتاری آن هم به صورت تعاملی و همزمان استفاده گردد.

وی در پاسخ به این سوال که هنردرمانی چیست وتوسط چه کسی مطرح شد؟ اظهار داشت: هنر فکر کردن با کمک تصاویر و خیال پردازی و ایده سازی پیرامون خودمان است. این فرایند خصوصاً در هنرهایی مثل ادبیات و هنرهای تجسمی مفهوم زیادی پیدا می کند، به همین خاطر هنر می تواند از واقعیات زندگی و ایده های ذهنی بیانی نمادین به وجود آورد و در احساسات و افکار تأثیرگذارد. هنر درمانی بیانگر شیوه های استفاده از نمادها و فعالیت های هنری برای ایجاد احساسات مثبت و مهارت ذهنی برای سازگاری و مقابله ی بهتر با مشکلات است.

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.


آخرین اخبار