تدوین و اجرای برنامه جامع کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای در آموزش پزشکی

  • PDF

به منظور نهادینه سازی اخلاق حرفه ای و مهارت های ارتباطی در کلان منطقه 9 آمایشی ودر راستای تحقق اهداف طرح  تحول نظام سلامت در آموزش علوم پزشکی برنامه جامع با مشارکت تمامی دانشگاه های این منطقه تدوین شده ودرحال اجراست.

به گزارش وب دا، دبیر کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای کلان منطقه 9 آمایشی گفت : در جلسات کلان منطقه 9 مقرر شد با توجه به تفاوت های زیاد و ابعاد مختلف موضوع در دانشگاه ها و دانشکده های عضو کلان منطقه ، فرمت کلی برنامه بطور یکسان تهیه و سپس دانشگاه های عضو در آن چارچوب برنامه خودشان را تنظیم کنند.به همین منظورطی جلسات متوالی ، ابتدا برنامه ای جامع که تمام محورها و اهداف کلی بسته اخلاق حرفه ای ارسالی را در برمی گرفت تدوین شد و باتوجه به گستردگی ابعاد این برنامه مقرر شد در فاصله زمانی 3 تا 5 ساله اجرا گردد.

وی در رابطه با بسته اعتلای اخلاق حرفه‌ای که یکی از بسته‌های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی به شمار می‌رود، اظهار داشت:‌ این بسته ناظر به دو سیاست، نهادینه‌سازی رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سلامت و نهادینه‌سازی اخلاق حرفه‌ای است.

وی افزود: در صورت تحقق بسته اعتلای اخلاق حرفه‌ای انتظار می‌رود الزامات ساختاری و برنامه‌ای به منظور اعتلای اخلاق حرفه‌ای همچنین شاخص‌های تحقق اخلاق حرفه‌ای در محیط‌های آموزشی مرتبط با علوم پزشکی تدوین شود.

دبیرکارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای کلان منطقه 9 آمایشی ادامه داد: تدوین برنامه‌های اعتباربخشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در حوزه اخلاق حرفه‌ای و شفاف‌سازی وظایف و اختیارات حوزه‌های ستادی و محیطی در زمینه اعتلای اخلاق حرفه‌ای همچنین طراحی الگوی بهره‌مندی از آموزه‌های دینی در راستای اعتلای اخلاق حرفه‌ای می‌تواند موارد یکی از مواردی باشد که در صورت تحقق بسته اعتلای اخلاق حرفه‌ای به آن دست یابیم.

مدبر بیان داشت: ارتقای دانش و انگیزش اعضا هیات‌ علمی دانشگاه‌ها در زمینه اخلاق حرفه‌ای از مجرای برگزاری دوره‌های کوتاه مدت و بلند مدت آکادمی از دیگر خروجی‌های مورد انتظار بسته اعتلای اخلاق حرفه‌ای است.

وی طراحی و اجرای مدل بومی برنامه درسی مبتنی بر ارزش را یکی از محورهای بسته اعتلای اخلاق حرفه‌ای عنوان داشت و گفت:‌ طراحی و استقرار نظام دیده‌بانی، نیازسنجی، آسیب‌شناسی و ارتقا ارزش‌ها و اخلاق حرفه‌ای پزشکی در نظام آموزش عالی سلامت از دیگر محورهای این بسته به شمار می‌رود.

دکترمدبر اظهار داشت:‌تدوین و اجرای برنامه جامع مدیریت کوریکولوم پنهان برای نهادینه سازی ارزش‌ها و اخلاق حرفه‌ای در موسسات آموزش سلامت، همچنین ترویج و توسعه زیرساخت‌های اخلاق‌های حرفه‌ای در مراکز آموزش عالی نظام سلامت از محورهای بسته اعتلای اخلاق حرفه‌ای محسوب می‌شود.

مسئول دبیرخانه جذب هیات علمی و دبیرکارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای گفت: حمایت از تاسیس و فعالیت‌های انجمن‌های علمی و دانشجویی مرتبط با اخلاق حرفه‌ای، شبکه‌سازی موسسات و متخصصین حوزه اخلاق حرفه‌ای همچنین ارتقا گفتمان بین‌رشته‌ای اخلاق پزشکی و حمایت از نظریه‌پردازی در این حوزه از اهداف محور ترویج و توسعه زیرساخت‌های اخلاق حرفه‌ای در مراکز آموزش عالی نظام سلامت است.

وی افزود: استقرار نظام پایش رعایت استانداردهای اخلاق حرفه‌ای در حوزه‌های آموزش، پژوهش،‌ درمان و امور اداری همچنین لحاظ نمودن شاخص رعایت استانداردهای اخلاق حرفه‌ای در رتبه‌بندی و اعتباربخشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی از اهداف محور تدوین و اجرای برنامه جامع مدیریت کوریکولوم است.

مدبر گفت: هدف گذاری ارزشی در برنامه‌های آموزشی، تدوین محتوای ارزش مستقیم و غیرمستقیم برای برنامه‌های آموزشی، استفاده از روش‌های آموزشی متناسب برای انتقال ارزش‌ها نیز از اهداف محور طراحی و اجرای مدل بومی برنامه درسی مبتنی بر ارزش در بسته اعتلای اخلاق حرفه‌ای است.

وی افزود : پس از تدوین برنامه جامع ، ابتدا برنامه عملیاتی سال 1395 با 19 فعالیت تنظیم و در همان سال اجرا شد ودر پایان هم برنامه عملیاتی سال 1396 با 29 فعالیت تدوین شده ودرحال اجرا می باشد. وی اظهار امیدواری کرد که تا پایان سال 1397 بتوان تمامی برنامه جامع را عملیاتی و اجرا نمود.

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.


آخرین اخبار