نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
نهمین همایش یادگیری الکترونیکی درعلوم پزشکی وجشنواره ملی سینا با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 147
ماموریت ویژه توسعه و تعالی دندانپزشکی ؛کسب اعتبار بین المللی نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 126
فناوری های آموزشی ،ششمین ماموریت ویژه کلان منطقه 9 آمایشی نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 143
ایجاد بانک سوالات آزمون های علوم پزشکی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 120
بازدید معاون آموزشی دانشگاه از دانشکده داروسازی نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 150
داوری نهایی مقالات و آثار رسیده به همایش یادگیری الکترونیکی درعلوم پزشکی نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 215
نام نویسی از پذيرفته شدگان تکمیل ظرفیت آزمون پذيرش دستيار تخصصي باليني نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 171
معاون آموزشی وزارت بهداشت،مرجعیت علمی دانشگاه های علوم پزشکی با جدیت دنبال می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 191
رونمایی از دستگاه ثبت دقیق امواج مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 197
با حضور معاون وزیر بهداشت، افتتاح سالن برگزاری آزمون الکترونیک دانشکده پزشکی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 213

آخرین اخبار