نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
تاکید بر توسعه کمی و کیفی آموزش مبتنی بر نیازسنجی جامع نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 95
تمدید مهلت شرکت در یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 143
بررسی آموزش و چشم اندازهای جهانی آن در دانشکده پرستاری و مامایی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 155
فراخوان شرکت در یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 159
برگزاری کارگاه اهمیت اخلاق و فلسفه در پزشکی آینده نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 99
برگزاری نشست هم اندیشی سرپرست دانشگاه با دانشجویان غیرایرانی نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 245
بخش اختصاصی جراحی مغز و اعصاب اطفال در بیمارستان اکبر راه اندازی می شود نوشته شده توسط 114 237
بهبود مشکلات تغذیه ای، مهمترین هدف مرکز بین المللی نوع 2 یونسکو نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 147
تصحیح و ترجمه نسخ خطی داروهای گیاهی دردانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط 114 165
فراخوان شرکت در یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 198