نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
آمادگی دانشکده پیراپزشکی برای استقبال از دانشجویان در سال جدید تحصیلی نوشته شده توسط 114 176
برگزاری هفتمین دوره توانمندسازی مدیران بیمارستانی نوشته شده توسط احمد زاده 296
افتتاح سه آزمایشگاه آموزشی در مجتمع آموزش عالی سلامت کاشمر نوشته شده توسط امیر افشار 142
نام نویسی در دوره MD-Ph.D دانشگاه علوم پزشکی مشهد تا نهم شهریور ادامه دارد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 166
برگزاری کارگاه هنر درمانی دردانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 268
فراخوان پذیرش دانشجوی دوره MD-Ph.D در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 648
کوریکولوم جدید دندانپزشکی برای اجرا به دانشکده ها ابلاغ شده است نوشته شده توسط 114 266
برگزاری نخستین دوره آموزشی ATLS در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 318
تمام طرح های تحقیقاتی گروه ژنتیک دانشگاه به درمان و بالین بیمار ختم می شود نوشته شده توسط 114 176
آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی بدون تغییر برگزار می شود نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 209