نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
دپارتمان علوم اعصاب در دانشکده پزشکی مشهد افتتاح می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 372
آغاز نام نویسی از پذیرفته شدگان آزمون دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1423
زمان نام نویسی از پذیرفته شدگان آزمون دکترای تخصصی به زودی اعلام می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 867
دانشگاه علوم پزشکی مشهد یکی از 5 دانشگاه برتر کشور است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1022
نواختن زنگ مهر برای دانش آموزان مبتلا به سرطان در بیمارستان دکتر شیخ مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 391
افزایش 10 درصدی پذیرش دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 840
تحصیل یک هزار و 800 دانشجو در دانشکده پزشکی مشهد نوشته شده توسط 114 1041
زمان نام نویسی از پذیرفته شدگان دوره تخصصی دندانپزشکی به زودی اعلام می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 324
اعلام شرایط و زمان نام نویسی پذیرفته شدگان آزمون سراسری دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 2248
شرایط نام نویسی از پذیرفته شدگان دوره های تخصصی پزشکی به زودی اعلام می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 850