نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
آزمون کتبی فلوشیپ بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 1923
برگزاری آزمون کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 634
کارگاه آموزشی فرآیند نگارش و چاپ مقاله در دانشکده طب سنتی نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 510
تقدیر از اساتید برگزیده و پیشکسوت دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 6985
ارتقاء آموزش خدمات توانبخشی محور برنامه های هفته آموزش در دانشکده پیراپزشکی نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 651
برگزاری جشن دانش آموختگی دوره دکترای عمومی دانشجویان داروسازی نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 595
برپایی نمایشگاه دستاوردهای آموزشی در دانشکده داروسازی نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 474
برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره آموزشی شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 2276
دانشکده مجازی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد راه اندازی می شود نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 864
برگزاری جشنواره آموزشی شهید مطهری در دانشکده بهداشت نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 514