نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
برگزاری آزمون انفرادی دهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 151
توسعه علوم اعصاب در سطح ملی و بین المللی از ماموریت های ویژه دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 148
موافقت با صدور پروانه بهره برداری از مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 150
تحصیلات تکمیلی محور تربیت نیروی انسانی متخصص نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 274
تاکید رییس دانشگاه بر ارتقاء اخلاق پزشکی و حرفه ای در کنار ارتقاء کیفی آموزش نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 178
شناسایی سرآمدان و مستعدین برتر ادبی توسط بنیاد ملی نخبگان نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 143
ایجاد فرصت سه روزه برای متقاضیان نام نویسی در فراخوان جذب اعضای هیات علمی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 154
دانش آموختگان رشته تکنولوژی پرتو شناسی در تشخیص صحیح بیماری ها تاثیر گذار هستند نوشته شده توسط 114 75
اعلام زمان تحویل مدارک متقاضیان جذب هیات علمی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 106
معاون آموزشی دانشگاه با تاکید بر کیفیت ارائه خدمت از چند مرکز درمانی بازدید کرد نوشته شده توسط 114 105

آخرین اخبار