نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
بررسی آموزش و چشم اندازهای جهانی آن در دانشکده پرستاری و مامایی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 203
فراخوان شرکت در یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 205
برگزاری کارگاه اهمیت اخلاق و فلسفه در پزشکی آینده نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 159
برگزاری نشست هم اندیشی سرپرست دانشگاه با دانشجویان غیرایرانی نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 316
بخش اختصاصی جراحی مغز و اعصاب اطفال در بیمارستان اکبر راه اندازی می شود نوشته شده توسط 114 340
بهبود مشکلات تغذیه ای، مهمترین هدف مرکز بین المللی نوع 2 یونسکو نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 226
تصحیح و ترجمه نسخ خطی داروهای گیاهی دردانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط 114 227
فراخوان شرکت در یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 269
برگزاری آزمون زبان MHLE دردانشگاه به روش الکترونیکی نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 372
موافقت با راه اندازی رشته بهداشت عمومی در دانشکده علوم پزشکی اسفراین نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 252

آخرین اخبار