نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
برگزاری آزمون کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 758
کارگاه آموزشی فرآیند نگارش و چاپ مقاله در دانشکده طب سنتی نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 623
تقدیر از اساتید برگزیده و پیشکسوت دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 8356
ارتقاء آموزش خدمات توانبخشی محور برنامه های هفته آموزش در دانشکده پیراپزشکی نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 870
برگزاری جشن دانش آموختگی دوره دکترای عمومی دانشجویان داروسازی نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 691
برپایی نمایشگاه دستاوردهای آموزشی در دانشکده داروسازی نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 587
برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره آموزشی شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 2560
دانشکده مجازی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد راه اندازی می شود نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 1093
برگزاری جشنواره آموزشی شهید مطهری در دانشکده بهداشت نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 633
تقدیر از مدرسین حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 579

آخرین اخبار