نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
آمادگی دانشکده پیراپزشکی برای استقبال از دانشجویان در سال جدید تحصیلی نوشته شده توسط 114 222
برگزاری هفتمین دوره توانمندسازی مدیران بیمارستانی نوشته شده توسط احمد زاده 346
افتتاح سه آزمایشگاه آموزشی در مجتمع آموزش عالی سلامت کاشمر نوشته شده توسط امیر افشار 192
نام نویسی در دوره MD-Ph.D دانشگاه علوم پزشکی مشهد تا نهم شهریور ادامه دارد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 237
برگزاری کارگاه هنر درمانی دردانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 354
فراخوان پذیرش دانشجوی دوره MD-Ph.D در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 765
کوریکولوم جدید دندانپزشکی برای اجرا به دانشکده ها ابلاغ شده است نوشته شده توسط 114 340
برگزاری نخستین دوره آموزشی ATLS در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 396
تمام طرح های تحقیقاتی گروه ژنتیک دانشگاه به درمان و بالین بیمار ختم می شود نوشته شده توسط 114 264
آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی بدون تغییر برگزار می شود نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 279