نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
آغاز نام نویسی در آزمون متمرکز دکتری پژوهشی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 163
نهمین همایش یادگیری الکترونیکی درعلوم پزشکی وجشنواره ملی سینا با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 192
ماموریت ویژه توسعه و تعالی دندانپزشکی ؛کسب اعتبار بین المللی نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 164
فناوری های آموزشی ،ششمین ماموریت ویژه کلان منطقه 9 آمایشی نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 184
ایجاد بانک سوالات آزمون های علوم پزشکی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 151
بازدید معاون آموزشی دانشگاه از دانشکده داروسازی نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 196
داوری نهایی مقالات و آثار رسیده به همایش یادگیری الکترونیکی درعلوم پزشکی نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 250
نام نویسی از پذيرفته شدگان تکمیل ظرفیت آزمون پذيرش دستيار تخصصي باليني نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 218
معاون آموزشی وزارت بهداشت،مرجعیت علمی دانشگاه های علوم پزشکی با جدیت دنبال می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 230
رونمایی از دستگاه ثبت دقیق امواج مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 254