نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
با حضور معاون وزیر بهداشت، افتتاح سالن برگزاری آزمون الکترونیک دانشکده پزشکی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 251
تاکید معاون آموزشی وزارت بهداشت،بر ماموریت گرایی دانشگاه های علوم پزشکی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 310
توجه ویژه به موضوع اخلاق حرفه ای در طرح تحول و نوآوری آموزش نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 286
گردهمایی روسای دانشگاه ها و دانشکده های کلان منطقه 9 آمایشی برگزار می شود نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 163
برگزاری نشست هماهنگی بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 144
جذب 60 دانشجوی تحصیلات تکمیلی خارجی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط 114 204
تمدید مهلت شرکت در یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 174
تاکید بر توسعه کمی و کیفی آموزش مبتنی بر نیازسنجی جامع نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 204
تمدید مهلت شرکت در یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 253
بررسی آموزش و چشم اندازهای جهانی آن در دانشکده پرستاری و مامایی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 268