نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
تقدیر معاون آموزشی وزارت بهداشت از دکتر مهرابی بهار نوشته شده توسط 114 397
برگزاری کارگاه توجیهی آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 265
بیمارستان دکتر شیخ تندیس طلایی جشنواره ملی آموزش به بیمار را کسب کرد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 405
برگزاری آزمون مصاحبه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 375
پیشبرد اهداف مربوط به سلامت،هدف اصلی گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت نوشته شده توسط 114 213
تمدید مهلت ویرایش و تکمیل اطلاعات متقاضیان سهمیه بدون و یا با آزمون کارشناسی ارشد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 584
اعلام زمان برگزاری مرحله ی دوم آزمون(مصاحبه) دکتری تخصصی(phd) نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 416
100 درصد طرح های پژوهشی گروه طب سنتی کاربردی است نوشته شده توسط 114 259
برگزاری مدرسه تابستانی سایکوسوماتیک در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 368
زمان نام نویسی پذیرفته شدگان آزمون دستیاری فوق تخصصی بزودی اعلام می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 691