نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
اجرای برنامه های تحول نظام سلامت و سند آمایش سرزمینی از مهمترین برنامه های وزارت بهداشت نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 261
اعلام برنامه های هفته آموزش دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 501
تاکید بر تولید و توسعه محصولات بومی و فناوری های نوین آموزشی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 298
دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال آینده دانشجوی فلوشیپ استروک پذیرش می کند نوشته شده توسط 114 583
توسعه علوم اعصاب در کشور از ماموریت های ویژه دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 375
معاون آموزشی؛استخدام اعضای هیأت علمی جدید از برنامه های سال 96 است نوشته شده توسط 114 659
فعالیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه در نوبت عصر تعطیل اعلام شد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 268
اعلام زمان تحویل مدارک متقاضیان جذب هیات علمی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 418
اطلاعیه معاونت آموزشی در خصوص فراخوان جذب هیات علمی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 494
ارتقا 69 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال جاری نوشته شده توسط عاطفه آهنچیان 565