نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
تصویب همسان سازی عناوین آموزشی در دانشکده های دندانپزشکی نوشته شده توسط 114 339
اخذ مجوز جذب 100 عضو هیات علمی در دانشکده دندانپزشکی مشهد نوشته شده توسط 114 488
تقدیر معاون آموزشی وزارت بهداشت از دکتر مهرابی بهار نوشته شده توسط 114 462
برگزاری کارگاه توجیهی آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 345
بیمارستان دکتر شیخ تندیس طلایی جشنواره ملی آموزش به بیمار را کسب کرد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 485
برگزاری آزمون مصاحبه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 445
پیشبرد اهداف مربوط به سلامت،هدف اصلی گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت نوشته شده توسط 114 304
تمدید مهلت ویرایش و تکمیل اطلاعات متقاضیان سهمیه بدون و یا با آزمون کارشناسی ارشد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 634
اعلام زمان برگزاری مرحله ی دوم آزمون(مصاحبه) دکتری تخصصی(phd) نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 480
100 درصد طرح های پژوهشی گروه طب سنتی کاربردی است نوشته شده توسط 114 293