نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
ارزشیابی بیرونی مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 456
فراخوان پذیرش فلوشیپ ارتودنسی شکاف لب و کام نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 560
برگزاری مرحله انفرادی نهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 650
20 درصد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مقاطع تحصیلات تکمیلی هستند نوشته شده توسط 114 651
دهمین جشنواره آموزشی استاد شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 477
بازدید تیم اساتید و دانشجویان دانشگاه عاطفی افغانستان از دانشکده های دانشگاه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 651
آزمون کتبی فلوشیپ تخصصی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 446
بازدید تیم دانشگاهی انستیتو علوم پزشکی عاطفی کشور افغانستان از دانشکده بهداشت نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 604
برگزاری آزمون دستیار تخصصی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 583
40 عضو هیأت علمی در فراخوان چهاردهم جذب دانشگاه خواهند شد نوشته شده توسط 114 670