نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
افتتاح سه آزمایشگاه آموزشی در مجتمع آموزش عالی سلامت کاشمر نوشته شده توسط امیر افشار 321
نام نویسی در دوره MD-Ph.D دانشگاه علوم پزشکی مشهد تا نهم شهریور ادامه دارد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 382
برگزاری کارگاه هنر درمانی دردانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 535
فراخوان پذیرش دانشجوی دوره MD-Ph.D در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 932
کوریکولوم جدید دندانپزشکی برای اجرا به دانشکده ها ابلاغ شده است نوشته شده توسط 114 488
برگزاری نخستین دوره آموزشی ATLS در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 551
تمام طرح های تحقیقاتی گروه ژنتیک دانشگاه به درمان و بالین بیمار ختم می شود نوشته شده توسط 114 419
آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی بدون تغییر برگزار می شود نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 478
دانشگاه نسل سوم؛ انتقال توانمندی ها به جامعه نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 490
معاون آموزشی دانشگاه،تدوین و اصلاح کوریکولوم دندانپزشکی و ابلاغ آن به دانشگاههای کشور نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 293

آخرین اخبار