نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
بررسی آموزش و چشم اندازهای جهانی آن در دانشکده پرستاری و مامایی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 284
فراخوان شرکت در یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 297
برگزاری کارگاه اهمیت اخلاق و فلسفه در پزشکی آینده نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 235
برگزاری نشست هم اندیشی سرپرست دانشگاه با دانشجویان غیرایرانی نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 426
بخش اختصاصی جراحی مغز و اعصاب اطفال در بیمارستان اکبر راه اندازی می شود نوشته شده توسط 114 451
بهبود مشکلات تغذیه ای، مهمترین هدف مرکز بین المللی نوع 2 یونسکو نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 321
تصحیح و ترجمه نسخ خطی داروهای گیاهی دردانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط 114 323
فراخوان شرکت در یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 356
برگزاری آزمون زبان MHLE دردانشگاه به روش الکترونیکی نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 448
موافقت با راه اندازی رشته بهداشت عمومی در دانشکده علوم پزشکی اسفراین نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 333

آخرین اخبار