نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
40 عضو هیأت علمی در فراخوان چهاردهم جذب دانشگاه خواهند شد نوشته شده توسط 114 672
اجرای برنامه های تحول نظام سلامت و سند آمایش سرزمینی از مهمترین برنامه های وزارت بهداشت نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 323
اعلام برنامه های هفته آموزش دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 577
تاکید بر تولید و توسعه محصولات بومی و فناوری های نوین آموزشی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 352
دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال آینده دانشجوی فلوشیپ استروک پذیرش می کند نوشته شده توسط 114 643
توسعه علوم اعصاب در کشور از ماموریت های ویژه دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 424
معاون آموزشی؛استخدام اعضای هیأت علمی جدید از برنامه های سال 96 است نوشته شده توسط 114 709
فعالیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه در نوبت عصر تعطیل اعلام شد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 307
اعلام زمان تحویل مدارک متقاضیان جذب هیات علمی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 462
اطلاعیه معاونت آموزشی در خصوص فراخوان جذب هیات علمی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 539