نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
30 تا 35 درصد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مقطع تحصیلات تکمیلی هستند نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 385
تدوین و اجرای برنامه جامع کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای در آموزش پزشکی نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 449
پذیرش 380 دانشجو در مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 383
توافقنامه دانشگاه آلمانی با پنج دانشگاه علوم پزشکی در ایران نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 366
انعقاد تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه "نیو اولم" آلمان و دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 439
بازدید اساتید دانشگاه نیوا-اولم آلمان از دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 619
تاکید معاون آموزشی دانشگاه بر ارتقاء کمی و کیفی طب سنتی نوشته شده توسط عمرانه 462
اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان برتر جدید الورود نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 621
انتصاب رییس دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 871
آغاز نام نویسی دانشجویان جدید دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 736