نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
تحصیل 72 دانشجو در دانشکده طب سنتی نوشته شده توسط 114 5541
اجرای طرح توسعه دانشکده دندان پزشکی در 5 هزار متر مترمربع نوشته شده توسط 114 475
اطلاعیه مهم مدیریت امور آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 2459
درخشش دانشجویان منطقه9آمایشی در نهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور نوشته شده توسط سید جواد هاشمی 576
پذیرش 20 دانشجوی خارجی در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط 114 452
برگزاری آزمون جامع دوره توانمند سازی مدیران بیمارستانی(ToT) قطب 9 کشور نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 423
همایش کشوری کارگروه توسعه و تعالی علو م تغذیه برگزار شد نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 477
آمادگي دانشكده داروسازي براي استقبال از دانشجويان در سال تحصيلي جديد نوشته شده توسط 114 489
آمادگی دانشکده پرستاری و مامایی برای استقبال از دانشجویان نوشته شده توسط 114 541
آمادگی دانشکده پیراپزشکی برای استقبال از دانشجویان در سال جدید تحصیلی نوشته شده توسط 114 403