نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
بررسی آموزش و چشم اندازهای جهانی آن در دانشکده پرستاری و مامایی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 298
فراخوان شرکت در یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 319
برگزاری کارگاه اهمیت اخلاق و فلسفه در پزشکی آینده نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 251
برگزاری نشست هم اندیشی سرپرست دانشگاه با دانشجویان غیرایرانی نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 451
بخش اختصاصی جراحی مغز و اعصاب اطفال در بیمارستان اکبر راه اندازی می شود نوشته شده توسط 114 488
بهبود مشکلات تغذیه ای، مهمترین هدف مرکز بین المللی نوع 2 یونسکو نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 339
تصحیح و ترجمه نسخ خطی داروهای گیاهی دردانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط 114 345
فراخوان شرکت در یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 375
برگزاری آزمون زبان MHLE دردانشگاه به روش الکترونیکی نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 473
موافقت با راه اندازی رشته بهداشت عمومی در دانشکده علوم پزشکی اسفراین نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 353

آخرین اخبار