نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
اعلام نتایج تکمیل ظرفیت چهل و سومین دوره آزمون دستیاری نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 517
لزوم ایجاد شاخه های جدید علوم تغذیه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 445
پیگیری راه‌اندازی رشته مجازی آموزش بهداشت در مقطع کارشناسی ارشد نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 563
دومین همایش کشوری کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه برگزارشد نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 527
لزوم به رسمیت شناختن اعتبار بخشی بین المللی در دانشگاه ها نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 467
فراخوان شرکت در دوره آموزشي حفاظت در برابر اشعه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 214
عضویت هفت هزار دانشجو در سامانه آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 545
نام نویسی از پذيرفته شدگان نهایی آزمون پذيرش دستيار تخصصي پزشک خانواده نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 409
راه‌اندازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی از مهرماه آینده نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 568
قائم‌مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت:طرح آمایش سرزمینی وزارت بهداشت الگو می‌شود نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 514