نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
فعالیت 29 شرکت فناور و دانش بنیان در مرکز رشد واحدهای فناور فرآورده های دارویی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 50
طراحی داروهای جدید با استفاده از رایانه و علم بیوانفورماتیک نوشته شده توسط ضابطیان 53
تولید 245مقاله در مرکز تحقیقات نورژنیک دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 49
افزایش چشمگیر روابط و همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد با کشورهای دیگر نوشته شده توسط مکرم 110
رشته فیزیک پزشکی نقش تعیین کننده ای در تشخیص دقیق بیماری ها دارد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 59
تکمیل پروژه مرکز تولید سلولهای بنیادی دانشگاه با مشارکت خیران سلامت نوشته شده توسط ضابطیان 51
توانمندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ارائه خدمات پاتولوژی ملکولی و سایتوژنتیک نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 53
رییس ستاد توسعه زیست فناوری؛ ایران ظرفیت های مناسبی در حوزه زیست فناوری دارد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 67
30 مهر ماه آخرین مهلت نام نویسی در جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 49
فراخوان پژوهش های کاربردی با حمایت های هدفمند در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 170

آخرین اخبار