نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
بر اساس رتبه بندی Scimago: دانشگاه علوم پزشکی مشهد در جایگاه سوم کشور نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 2843
همزمان با هفته پژوهش :برگزاری روز درهای باز در پژوهشکده بوعلی نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1432
انتشار 31 عنوان کتاب در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1627
تولد نوزاد ناقص الخلقه در قوچان نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 5122
ارائه خدمات مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران 1269
سلول درمانی روشی نوین در جایگزینی نسوج از دست رفته دندانی نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1478
نقش موثر متخصصین بیهوشی در موفقیت اعمال جراحی کم تهاجی کودکان نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1880
اختراع ماده پیوند استخوانی برای درمان ضایعات استخوانی دندان نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 2140
انجام موفقیت آمیز نخستین عمل اترزی مری به روش توراکوسکوپی در مشهد نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 5440
چاپ 15 مقاله علمی و اجرای 13طرح تحقیقاتی در مرکز تحقیقات بیماریهای دهان نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1632