نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
کسب رتبه دوم پژوهشکده فناوری های نوین دانشگاه علوم پزشکی مشهد در کشور نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 191
تولید بیش از سه هزار مقاله توسط اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 153
سه عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در میان برگزیدگان جشنواره تحقیقات علوم پزشکی رازی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 5514
رشد ارتباطات بین المللی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال های اخیر چشمگیر بوده است نوشته شده توسط 114 144
ارتقاء جایگاه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در رتبه بندی دانشگاه های برتر جهان نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 250
مشهد میزبان رویداد ایده پروری و کارآفرینی با موضوع انفورماتیک پزشکی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 180
گفت‌وگو وب دا با دانشمند یک درصد برتر دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط 114 219
تولید محصولات فناورانه و افزایش همکاری با صنعت ،برنامه های مهم معاونت پژوهشی نوشته شده توسط 114 289
عشق و پشتکار دو عامل مهم در پیشبرد اهداف علمی است نوشته شده توسط 114 435
کسب رتبه برتر مرکز تحقیقات تکنولوژی در استان خراسان رضوی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 288

آخرین اخبار