نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
انجام پژوهش‌های بنیادی، بالینی و اپیدمیولوژیک از اهداف مرکز تحقیقات سینوس و جراحی اندوسکوپیک نوشته شده توسط 114 387
تولید و توزیع 70 هزار قرص کروسینا بومی خراسان نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 475
مشهد از ظرفیت های مناسبی در زمینه سلول های بنیادی برخوردار است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 445
اختراع عینک سنجش دید با استفاده از لنز کانون متغیر در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 532
کسب عنوان پژوهشگر برتر سال توسط عضو هیات علمی دانشگاه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1092
تقدير از کارشناسان برگزيده کتابخانه ها و اداره منابع علمي و اطلاع رساني دانشگاه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 281
گسترش روابط بین المللی با رویکرد ارتقاء زمینه تحقیقات در مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری نوشته شده توسط 114 465
بیشتر مشکلات ناباروری قابل درمان است و تنها 5 درصد درمان پذیر نیست نوشته شده توسط 114 476
انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با افغانستان نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 512
انجام طرح های کاربردی در زمینه درمان بیماری های ریوی در مرکز تحقیقات بیماری های ریوی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 447