نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
هیچ دانشجویی در صف انتظار خوابگاه قرار نمی گیرد نوشته شده توسط 114 77
دانشجویان جدید در زمان نام نویسی زیر پوشش معاینات سلامت قرار می گیرند نوشته شده توسط کریمی 153
سرانه هر فرد در برنامه دانشجویی یک میلیون و 800 هزار تومان است نوشته شده توسط 114 101
اجرای طرح بهسازی خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 134
برگزاري نشست هماهنگي انجام پروژه هاي عمراني تابستان درکوي پرديس دانشگاه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 55
ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان دانشکده های منطقه 9 کشور نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 232
بیش از دو هزار دانشجو در فضای خوابگاهی کوی پردیس اسکان دارند نوشته شده توسط 114 291
بیش از سه هزار پرس غذا در وعده افطار دانشجویان توزیع می شود نوشته شده توسط 114 377
حضور خیران سلامت برای ساخت خوابگاه دانشجویی در دانشگاه نوشته شده توسط 114 361
سه خوابگاه دانشجویی در آینده نزدیک به ظرفیت خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزوده می شود نوشته شده توسط 114 278