نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
گزارشی از تلاش های صورت گرفته و در دست اقدام مدیریت دانشجویی دانشگاه نوشته شده توسط 114 90
ساخت خوابگاه دانشجویی 500 نفری در سال 96 دنبال می شود نوشته شده توسط 114 132
دیدار صميمانه رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد با دانشجویان نوشته شده توسط 114 517
دعوت به همکاری جهت تکمیل پرسشنامه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 195
بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد از خوابگاه های دانشجویی(فیلم) نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 611
نام نویسی دانشجویان در جشنواره دانشجوی نمونه تا ۲۵ آبان ماه تمدید شد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 273
انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 174
فراخوان نام نویسی در جشنواره دانشجوی نمونه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 341
تحصیل 470 دانشجوی phd در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 159
پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت سال تحصیلی جدید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 385