نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
معاون پژوهشی؛ اجتناب از تک بعدی بودن دانشجویان و فعالیت در تمامی حوزه های علمی و فرهنگی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 489
بازدید مدیر روابط عمومی از روند نام نویسی دانشجویان جدید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 372
پذیرش یک هزار و 700 دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 336
پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت آغاز سال تحصیلی 97-1396 نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 467
تشکیل ستاد استقبال از دانشجویان جدید در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 405
اعلام ظرفیت پذیرش دانشجو در سال تحصیلی جدید دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط هاشمی 1659
نام نویسی دانشجویان ورودی جدید از دوم مهر ماه آغاز می شود نوشته شده توسط 114 1716
بازديد رئيس دانشگاه از مراحل بازسازي سلف و خوابگاههاي دانشجویی پرديس نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 249
نام نویسی از دانشجویان جدید از 26 شهریور آغاز می شود نوشته شده توسط کریمی 408
هیچ دانشجویی در صف انتظار خوابگاه قرار نمی گیرد نوشته شده توسط 114 194