نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
بیش از دو هزار دانشجو در فضای خوابگاهی کوی پردیس اسکان دارند نوشته شده توسط 114 181
بیش از سه هزار پرس غذا در وعده افطار دانشجویان توزیع می شود نوشته شده توسط 114 283
حضور خیران سلامت برای ساخت خوابگاه دانشجویی در دانشگاه نوشته شده توسط 114 238
سه خوابگاه دانشجویی در آینده نزدیک به ظرفیت خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزوده می شود نوشته شده توسط 114 161
لزوم مشارکت خیران در توسعه کمی و کیفی خوابگاه های دانشجویی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 247
گزارشی از تلاش های صورت گرفته و در دست اقدام مدیریت دانشجویی دانشگاه نوشته شده توسط 114 196
ساخت خوابگاه دانشجویی 500 نفری در سال 96 دنبال می شود نوشته شده توسط 114 268
دیدار صميمانه رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد با دانشجویان نوشته شده توسط 114 648
دعوت به همکاری جهت تکمیل پرسشنامه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 263
بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد از خوابگاه های دانشجویی(فیلم) نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 735