نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
دیدار صميمانه رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد با دانشجویان نوشته شده توسط 114 479
دعوت به همکاری جهت تکمیل پرسشنامه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 174
بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد از خوابگاه های دانشجویی(فیلم) نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 575
نام نویسی دانشجویان در جشنواره دانشجوی نمونه تا ۲۵ آبان ماه تمدید شد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 242
انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 153
فراخوان نام نویسی در جشنواره دانشجوی نمونه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 309
تحصیل 470 دانشجوی phd در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 140
پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت سال تحصیلی جدید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 356
آغاز نام نویسی از پذيرفته شدگان دستيار تخصصي باليني پزشکي نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1906
اطلاعیه معاونت آموزشی در خصوص پذیرفته شدگان آزمون سراسری نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 2122