نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
اجرای طرح بهسازی خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 195
برگزاري نشست هماهنگي انجام پروژه هاي عمراني تابستان درکوي پرديس دانشگاه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 86
ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان دانشکده های منطقه 9 کشور نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 295
بیش از دو هزار دانشجو در فضای خوابگاهی کوی پردیس اسکان دارند نوشته شده توسط 114 370
بیش از سه هزار پرس غذا در وعده افطار دانشجویان توزیع می شود نوشته شده توسط 114 468
حضور خیران سلامت برای ساخت خوابگاه دانشجویی در دانشگاه نوشته شده توسط 114 446
سه خوابگاه دانشجویی در آینده نزدیک به ظرفیت خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزوده می شود نوشته شده توسط 114 394
لزوم مشارکت خیران در توسعه کمی و کیفی خوابگاه های دانشجویی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 409
گزارشی از تلاش های صورت گرفته و در دست اقدام مدیریت دانشجویی دانشگاه نوشته شده توسط 114 339
ساخت خوابگاه دانشجویی 500 نفری در سال 96 دنبال می شود نوشته شده توسط 114 430