نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
دانشجویان جدید در زمان نام نویسی زیر پوشش معاینات سلامت قرار می گیرند نوشته شده توسط کریمی 464
سرانه هر فرد در برنامه دانشجویی یک میلیون و 800 هزار تومان است نوشته شده توسط 114 427
اجرای طرح بهسازی خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 511
برگزاري نشست هماهنگي انجام پروژه هاي عمراني تابستان درکوي پرديس دانشگاه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 317
ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان دانشکده های منطقه 9 کشور نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 560
بیش از دو هزار دانشجو در فضای خوابگاهی کوی پردیس اسکان دارند نوشته شده توسط 114 666
بیش از سه هزار پرس غذا در وعده افطار دانشجویان توزیع می شود نوشته شده توسط 114 723
حضور خیران سلامت برای ساخت خوابگاه دانشجویی در دانشگاه نوشته شده توسط 114 766
سه خوابگاه دانشجویی در آینده نزدیک به ظرفیت خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزوده می شود نوشته شده توسط 114 857
لزوم مشارکت خیران در توسعه کمی و کیفی خوابگاه های دانشجویی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 632

آخرین اخبار