نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
گزارشی از تلاش های صورت گرفته و در دست اقدام مدیریت دانشجویی دانشگاه نوشته شده توسط 114 432
ساخت خوابگاه دانشجویی 500 نفری در سال 96 دنبال می شود نوشته شده توسط 114 525
دیدار صميمانه رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد با دانشجویان نوشته شده توسط 114 887
دعوت به همکاری جهت تکمیل پرسشنامه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 387
بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد از خوابگاه های دانشجویی(فیلم) نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 937
نام نویسی دانشجویان در جشنواره دانشجوی نمونه تا ۲۵ آبان ماه تمدید شد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 566
انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 385
فراخوان نام نویسی در جشنواره دانشجوی نمونه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 665
تحصیل 470 دانشجوی phd در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 321
پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت سال تحصیلی جدید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 694