تفویض اختیار فرآیند تمدید پروانه های ملزومات پزشکی به معاونت غذاودارو

  • PDF

فرآیند تمدید پروانه های ملزومات پزشکی با کلاس خطر A و B (کلاس خطر پایین و متوسط) به اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی معاونت غذاوداروی دانشگاه علوم پزشکی مشهدتفویض اختیار شد.

به گزارش وب دا،دکتر علیرضا عطاران،رئیس اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی در این زمینه اظهار داشت: پیرو پیگیری معاونت غذاوداروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مبنی بر تمرکززدایی، تسهیل، تسریع  امور فرآیندهای مرتبط با ارباب رجوع و افزایش سطح رضایتمندی آنان، تمدید پروانه ملزومات پزشکی با کلاس خطر پایین ومتوسط به اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه واگذار شد.

 وی خاطر نشان کرد: در راستای این تفویض اختیار از سوی اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذاودارو به معاونت غذاوداروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد،تمدید نخستین پروانه ملزومات پزشکی در خصوص باند زیر گچ توسط این معاونت صورت پذیرفت.

شایان ذکر است: پیش از تفویض اختیار فرآیند تمدید پروانه های ملزومات پزشکی به این معاونت، تولیدکنندگان بایستی با صرف وقت و هزینه زیاد از اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذاودارو تمدید پروانه یکساله خود را پیگیری می کردند.

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.