اطلاعیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص تولید آب پرتقال در شرایط غیر بهداشتی

  • PDF

اطلاعیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص تولید آب پرتقال در شرایط غیر بهداشتی
 
پیرو پخش کلیپ ویدئویی در فضاهای مجازی با عنوان "فاجعه تولید آب پرتقال طبیعی در شرایط غیر بهداشتی در مشهد"، این دانشگاه با تشکیل تیم ویژه نظارتی و با بررسی شرکت های تحت پوشش نظارتی دانشگاه اعم از شرکت های فعال و غیر فعال و بازدیدها محلی موارد زیر را به استحضار مردم شریف می رساند.
 
شرکت های دارای مجوز از این دانشگاه که در تولید و بسته بندی آب میوه فعالیت دارند عبارتند از: شهد ایران 1، شهد ناب خراسان، ممتاز رضوی و ناردیس در مشهد و شرکت های هامان شهد توس، سرچین خراسان و شهد ایران 2 در چناران.
شرکت های فوق خطوط تولید آب میوه هایی مانند آب سیب و هلو وغیره را دارند و اساسا هیچکدام خطوط و امکانات تولید و مجوز تولید آب پرتقال را ندارند. این شرکت ها در صورت نیاز صرفا اقدام به دریافت کنسانتره آب پرتقال از سایر استان ها نموده و بسته بندی آب پرتقال را انجام می دهند.
نتیجه بازدید از واحدهای تولیدی تحت پوشش نشان داد کلا چنین امکانات و محوطه تخلیه و تولید آب پرتقال در واحدها مذکور آن هم به وسعت و شکل قابل ملاحظه در کلیپ ویدئوی منتشر شده وجود ندارد.
چنانچه مردم شریف اعم از هم استانی های عزیز و یا سایر مردم شریف ایران در این خصوص اطلاعات دقیقتری دردست دارند می توانند اطلاعات خود را با معاونت غذا و داروی این دانشگاه در میان بگذارند.
حراست از سلامت و بهداشت غذای مردم وظیفه وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی بوده و هر گونه تخلف عمدی و غیر عمدی از طرق قانونی قابل پی گیری می باشد.
بدیهی است اطلاع رسانی عمومی با ذکر آدرس و برخی ادله روشن خادمان مردم در این زمینه را بصورت موثری یاری خواهد نمود.
در پایان ذکر این نکته را لازم می دانیم که موارد نادر تخلف در صنعت وسیع و استراتژیک غذا نمی تواند نماینده  عملکرد این صنعت بزرگ بوده و در شرایط اقتصادی کنونی کشور ضروری است هم دست اندرکاران صنعت و هم مردم شریف و هم ارگان های نظارتی با رعایت وظایف تعهد شده، دغدغه عمومی در خصوص سلامت غذای مردم را در نظر بگیرند.
 
 
روش های ارتباط با معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد:
شماره پیامک: 09373853212
تلفن شکایات: 05138761587

 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
95/12/13