نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
اهداء عضو و سه زندگی دوباره در مشهد نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 669
اعضاء کودک خردسال مشهدی به سه بیمار زندگی دوباره بخشید. نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 693
پیوند عضو و نجات جان 5 بیمار در مشهد نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 687
اعضاء سه بیمار مرگ مغزی موجب نجات 10 بیمار در مشهد شد . نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1034
اهداء عضو و نجات جان 9 بیمار در مشهد نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 794
لبخند 15 بیمار به زندگی با اهداء عضو در مشهد نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1322
نجات جان دو بیمار در سیصد و نوزدهمین عمل پیوند عضو نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 943
اهداء عضو و نجات جان 13 بیمار در مشهد نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1376
کودک دو ساله به سه نوجوان زندگی دوباره بخشید. نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1407
نجات سه بیمار نیازمند به اهداء عضو در مشهد نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 707