نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
اهداء شش زندگی در دویست و نود هشتمین عمل پیوند عضو در مشهد نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1070
940 نفر در خراسان رضوی در انتظار پیوند كلیه هستند نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 748
نجات زندگی 158 نفر با انجام 39 عمل اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی در مشهد نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 796
نوجوان مرگ مغزی شده در مشهد به سه بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 8376
راهکارهای روانپزشکی ترک سیگار نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1867
اهداء 5 زندگی دوباره در مشهد نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1215
اهداء عضو و 5 زندگی دوباره در مشهد نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 2321
پیوند سه بیمار به زندگی در دویست و نودمین عمل اهداء عضو در مشهد نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 2461
راه اندازی کلینیک پیوند مغز استخوان در بیمارستان منتصریه نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 2147
اعضاء پیکر یک بیمار مرگ مغزی در مشهد نجات بخش دو زندگی شد. نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1881