نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
فعالیت های نوآورانه هدف اصلی معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه است نوشته شده توسط 114 68
موفقیت دانشگاه علوم پزشکی مشهد در هشتمین جشنواره فرهنگی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 208
طرح توانمندسازی فرهنگی دانشجویان نوشته شده توسط زهره قدیری 108
مراسم اعتکاف دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط زهره قدیری 216
برگزاري همايش ارتقای کیفیت زندگی دانشجومحور نوشته شده توسط کاظمی 38
برنامه های مدون نهاد رهبری در سال جدید با جدیت دنبال خواهد شد نوشته شده توسط 114 79
مراسم دید و بازدید نوروزی رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد(تصاویر) نوشته شده توسط 114 1116
بازدید مسئول نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی مشهد از بیمارستانهای کاشمر نوشته شده توسط امیر افشار 87
تلاش در بازتاب خدمات بهداشتی و درمانی از مهم ترین برنامه های روابط عمومی نوشته شده توسط 114 114
مراسم دید و بازدید نوروزی رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 652