برگزاری تریبون آزاد دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  • PDF
با نزدیک شدن ایام انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا، اجرای برنامه های مناظراتی و تریبون های آزاد در دانشکده های مختلف دانشگاه علوم پزشکی قوت گرفته و با مدیریت تشکل های دانشجویی در حال برگزاری می باشد.

با نزدیک شدن ایام انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا، اجرای برنامه های مناظراتی و تریبون های آزاد در دانشکده های مختلف دانشگاه علوم پزشکی قوت گرفته و با مدیریت تشکل های دانشجویی در حال برگزاری است.

به گزارش روابط عمومی نهاد نمایندگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، درهفته‌ی جاری دانشکده های پیراپزشکی، بهداشت و پرستاری میزبان دانشجویان در بخش  " تریبون آزاد دانشجویی" بودند که در آن دیدگاه های دانشجویی با هر گرایش فکری و سیاسی در مورد انتخابات 96 بیان و موضوعاتی همچون ملاک های رییس جمهور آینده، عملکرد دولت گذشته، انتظارات و مطالبات خود از دولت آینده و مسئولان شوراهای شهر و روستا مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

آخرین اخبار