نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
23 ذی القعده روز زیارتی امام رضا(ع) نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 265
ایجاد فرهنگ کده در فضای آموزشی و بیمارستانی دانشگاه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 208
برگزاری کارگاه های معرفتی اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط زهره قدیری 169
تولید و انتشار بیش از سه هزار و 500 عنوان خبر در حوزه سلامت نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 158
اختتاميه پانزدهمين جشنواره قرآني در دانشگاه علوم پزشكي مشهد نوشته شده توسط 114 564
رییس دانشگاه، مهندسی فرهنگی جامعه در دست رسانه های گروهی است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 181
برگزاری اردوی جهادی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مناطق محروم نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 240
پرچم دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر قله دماوند به اهتزار در خواهد آمد نوشته شده توسط 114 223
آغاز " طرح ضیافت اندیشه اساتید " دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط زهره قدیری 166
طرح ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط زهره قدیری 304