نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
اهداء زمين به حوزه سلامت شهرستان خليل آباد نوشته شده توسط شفیعی 65
کمک 750میلیون ریالی خیر کاشمری به حوزه سلامت این شهرستان نوشته شده توسط امیر افشار 79
اهداي هزينه مراسم ختم به حوزه سلامت شهرستان خليل آباد نوشته شده توسط شفیعی 245
اهدای هزینه مراسم ختم به حوزه سلامت شهرستان کاشمر نوشته شده توسط امیر افشار 321
کمک دویست میلیون ریالی یک پدر شهید به حوزه سلامت شهرستان کاشمر نوشته شده توسط امیر افشار 69
متن و حاشيه مراسم عيدانه خيرين سلامت دانشگاه علوم پزشكي مشهد نوشته شده توسط 114 568
کمک 400میلیون ریالی خیر سلامت به شبکه بهداشت و درمان کاشمر نوشته شده توسط امیر افشار 232
کمک 200میلیون ریالی مادر شهیدان عاصمی به حوزه سلامت شهرستان کاشمر نوشته شده توسط امیر افشار 96
کمک 86 میلیون ریالی خیر کاشمری به حوزه سلامت نوشته شده توسط امیر افشار 206
کمک 70 میلیارد ریالی خیرین کاشمر به حوزه سلامت نوشته شده توسط امیر افشار 207