نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
شوراهای سلامت محلات ایجاد می شود نوشته شده توسط 114 76
کمک 400میلیون ریالی زوج پزشک کاشمری به حوزه سلامت نوشته شده توسط امیر افشار 72
خیر کاشمری دو دستگاه نوار قلب به بیمارستان شهید مدرس شهرستان کاشمراهدا کرد. نوشته شده توسط امیر افشار 86
لزوم مشارکت همگان در تامین و ارتقاء سلامت جامعه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 156
کمک 900میلیون ریالی بانوی کاشمری به حوزه سلامت نوشته شده توسط امیر افشار 138
اجتماعی شدن امر سلامت مهمترین راهکار برای دستیابی به تمامی ابعاد سلامت جامعه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 160
برگزاری مجمع سلامت شهرستان کلات نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 167
تاکید رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر لزوم اجتماعی شدن امر سلامت نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 165
مجامع سلامت فرصتی برای عمومی کردن گفتمان سلامت نوشته شده توسط 114 154
23 تخت دیالیز به ارزش یک میلیارد و پانصدمیلیون ریال به بخش دیالیز کاشمر اهدا شد نوشته شده توسط امیر افشار 151

آخرین اخبار