نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
کمک318 میلیون ریالی خیرین به شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریمان نوشته شده توسط موسوی 25
اجتماعی شدن موضوع سلامت از مهمترین اهداف امسال است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 39
وزیر بهداشت؛اجتماعی شدن سلامت یکی از اصلی ترین حلقه های تامین سلامت جامعه است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 52
شوراهای سلامت محلات ایجاد می شود نوشته شده توسط 114 121
کمک 400میلیون ریالی زوج پزشک کاشمری به حوزه سلامت نوشته شده توسط امیر افشار 108
خیر کاشمری دو دستگاه نوار قلب به بیمارستان شهید مدرس شهرستان کاشمراهدا کرد. نوشته شده توسط امیر افشار 123
لزوم مشارکت همگان در تامین و ارتقاء سلامت جامعه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 183
کمک 900میلیون ریالی بانوی کاشمری به حوزه سلامت نوشته شده توسط امیر افشار 158
اجتماعی شدن امر سلامت مهمترین راهکار برای دستیابی به تمامی ابعاد سلامت جامعه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 197
برگزاری مجمع سلامت شهرستان کلات نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 194

آخرین اخبار