نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
معاون استاندار خراسان رضوی، همه افراد جامعه در امر سلامت جامعه سهیم هستند نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 103
رییس دانشگاه، مشارکت در حوزه سلامت بهترین انتخاب برای خیران است نوشته شده توسط مکرم 65
کمک318 میلیون ریالی خیرین به شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریمان نوشته شده توسط موسوی 66
اجتماعی شدن موضوع سلامت از مهمترین اهداف امسال است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 72
وزیر بهداشت؛اجتماعی شدن سلامت یکی از اصلی ترین حلقه های تامین سلامت جامعه است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 84
شوراهای سلامت محلات ایجاد می شود نوشته شده توسط 114 145
کمک 400میلیون ریالی زوج پزشک کاشمری به حوزه سلامت نوشته شده توسط امیر افشار 133
خیر کاشمری دو دستگاه نوار قلب به بیمارستان شهید مدرس شهرستان کاشمراهدا کرد. نوشته شده توسط امیر افشار 150
لزوم مشارکت همگان در تامین و ارتقاء سلامت جامعه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 216
کمک 900میلیون ریالی بانوی کاشمری به حوزه سلامت نوشته شده توسط امیر افشار 178

آخرین اخبار