نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
خیر کاشمری دو دستگاه نوار قلب به بیمارستان شهید مدرس شهرستان کاشمراهدا کرد. نوشته شده توسط امیر افشار 16
لزوم مشارکت همگان در تامین و ارتقاء سلامت جامعه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 94
کمک 900میلیون ریالی بانوی کاشمری به حوزه سلامت نوشته شده توسط امیر افشار 98
اجتماعی شدن امر سلامت مهمترین راهکار برای دستیابی به تمامی ابعاد سلامت جامعه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 120
برگزاری مجمع سلامت شهرستان کلات نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 122
تاکید رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر لزوم اجتماعی شدن امر سلامت نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 127
مجامع سلامت فرصتی برای عمومی کردن گفتمان سلامت نوشته شده توسط 114 117
23 تخت دیالیز به ارزش یک میلیارد و پانصدمیلیون ریال به بخش دیالیز کاشمر اهدا شد نوشته شده توسط امیر افشار 124
مشارکت خیران در ساخت 11 درصد تخت های بیمارستانی استان نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 169
برگزاری نخستین مجمع خیرین سلامت شهرستانی استان خراسان رضوی نوشته شده توسط امیر افشار 140

آخرین اخبار