نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
کمک یک هزار و 500 میلیارد ریالی خیران به حوزه سلامت کشور نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 84
برگزاری همایش خیرین پژوهش و فناوری سلامت خراسان رضوی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 198
بازدید خیرین سلامت از بیمارستان حجازی مشهد نوشته شده توسط 114 308
سند توسعه سلامت استان خراسان رضوی تدوین می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 89
دومین کودک با انگشتان اضافی در بیمارستان امام رضا(ع) تحت درمان قرار می گیرد نوشته شده توسط محسن فراهی 303
اهداء زمين به حوزه سلامت شهرستان خليل آباد نوشته شده توسط شفیعی 117
کمک 750میلیون ریالی خیر کاشمری به حوزه سلامت این شهرستان نوشته شده توسط امیر افشار 126
اهداي هزينه مراسم ختم به حوزه سلامت شهرستان خليل آباد نوشته شده توسط شفیعی 347
اهدای هزینه مراسم ختم به حوزه سلامت شهرستان کاشمر نوشته شده توسط امیر افشار 402
کمک دویست میلیون ریالی یک پدر شهید به حوزه سلامت شهرستان کاشمر نوشته شده توسط امیر افشار 114