سرمایه اجتماعی به معنای هنجارهای پدید آمده از درون روابط اجتماعی است

  • PDF

معاون سازمان های مردم نهاد کشور، گفت: سرمایه اجتماعی به معنای هنجارهای پدید آمده از درون روابط اجتماعی است و با شاخص هایی چون اعتماد، رضایت، مشارکت نهادی و نشاط اجتماعی سنجیده می شود.

به گزارش وب دا؛ دکتر مشکینی در جمع خیرین سلامت در دومین نشست کارشناسان حوزه خیرین سلامت دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور، گفت: برای رسیدن به اهمیت بحث مشارکت های مردمی در جامعه حدیث غدیر را به خوبی بخوانید زیرا این حدیث یکی از فرازهای عمومی در اسلام است.

 وی با طرح این سئوال که مشارکت دارای سطوح مختلف است یا خیر؟ ادامه داد: در این میان گاه مشارکت به معنای مشارکت عمومی و گاهی مفهوم مشارکت نهادی را به خود می گیرد؛ که در ذیل عنوان بزرگتری با نام سرمایه اجتماعی قرار دارد.

معاون سازمان های مردم نهاد کشور سرمایه اجتماعی را معنا و تاکید کرد: سرمایه اجتماعی به معنای سرمایه انسانی نیست و این که برخی اقشار مختلف مردم را سرمایه اجتماعی می نامند اشتباه است.

دکتر مشکینی اضافه کرد: «هنجارهای پدید آمده از درون روابط اجتماعی» به معنای سرمایه اجتماعی هستند؛ که به فرموده شهید مطهری در اثر رابطه علی و معلولی و برایندی به نام سرمایه اجتماعی ایجاد می شوند.

مشاور وزیر کشور بیان داشت: بر اساس نظر علمای این بحث؛ سرمایه اجتماعی را می توان با شاخص هایی چون اعتماد، رضایت، مشارکت نهادی و نشاط اجتماعی بسنجیم و به هر میزان این شاخص ها رشد پیدا کند سرمایه اجتماعی بالا می رود.

معاون سازمان های مردم نهاد کشور تصریح کرد: یکی از مولفه های موفقیت در بحث سرمایه های اجتماعی؛ مشارکت نهادها می باشد؛ اما در ایران علی رغم وجود تعداد زیادی از نهادها به دلیل اجتماعات کوچک و تعداد کم افراد، تاثیر گذاری آن گونه که باید نیست.

دکتر مشکینی به معنای آیه 200 سوره آل عمران اشاره کرد و بیان داشت: بر اساس این آیه که تفسیرهای بسیار طولانی و مفصلی در مورد آن نوشته شده است در صورت داشتن ارتباطات نزدیک به هم در جامعه رستگاری ایجاد می شود.

مشاور وزیر کشور ابراز داشت: بر اساس فرمایش شهید مطهری در اثر داشتن روابط انسان ها با یکدیگر روح و تفکر جمعی ایجاد می شود و هر اندازه جمع منسجم تر باشد روح قوی تری خواهد داشت.

وی بیان داشت: باید در کشور تشکلات افزایش پیدا کنند و کار تشکیلاتی تقویت شود البته کار تشکیلاتی به معنای رشد افراد در جمع با رد و قبول نظرات بیان شده است. در حقیقت کار تشکیلاتی به معنای کار جمعی نیست بلکه فکر کردن تشکیلاتی و کلی فکر کردن را دنبال می کند.

معاون سازمان های مردم نهاد کشور ادامه داد: تشکل و داشتن کار تشکیلاتی خواسته قرآن کریم است و مقام معظم رهبری نیزبر این اساس بر تشکیلاتی کردن مجمع خیرین سلامت تاکید دارند.

دکتر مشکینی استمرار، نظم، قانون پذیری و نقد پذیری را از اصول حرفه ای کار تشکیلاتی دانست و در پایان گفت: باید در کنار فعالیت های خیری که در حوزه سلامت ایجاد می شود رفتارخیر را ایجاد کرد که داشتن نظم در این میان بسیار مهم است.

 

 

 

 

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.


آخرین اخبار