نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
کمک 400 میلیون ریالی خیر سلامت به شبکه بهداشت و درمان شهرستان رشتخوار نوشته شده توسط محمد امانی 130
کمک 60 میلیون ریالی خیر سلامت به شبکه بهداشت و درمان کاشمر نوشته شده توسط امیر افشار 158
اهدا 19 دستگاه و لوازم پزشکی به بیمارستان قائم(عج) توسط خیرین سلامت نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 177
کمک یک هزار و 500 میلیارد ریالی خیران به حوزه سلامت کشور نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 142
برگزاری همایش خیرین پژوهش و فناوری سلامت خراسان رضوی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 270
بازدید خیرین سلامت از بیمارستان حجازی مشهد نوشته شده توسط 114 373
سند توسعه سلامت استان خراسان رضوی تدوین می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 151
دومین کودک با انگشتان اضافی در بیمارستان امام رضا(ع) تحت درمان قرار می گیرد نوشته شده توسط محسن فراهی 375
اهداء زمين به حوزه سلامت شهرستان خليل آباد نوشته شده توسط شفیعی 166
کمک 750میلیون ریالی خیر کاشمری به حوزه سلامت این شهرستان نوشته شده توسط امیر افشار 165