نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
کمک 60 میلیون ریالی خیر سلامت به شبکه بهداشت و درمان کاشمر نوشته شده توسط امیر افشار 236
اهدا 19 دستگاه و لوازم پزشکی به بیمارستان قائم(عج) توسط خیرین سلامت نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 224
کمک یک هزار و 500 میلیارد ریالی خیران به حوزه سلامت کشور نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 199
برگزاری همایش خیرین پژوهش و فناوری سلامت خراسان رضوی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 384
بازدید خیرین سلامت از بیمارستان حجازی مشهد نوشته شده توسط 114 447
سند توسعه سلامت استان خراسان رضوی تدوین می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 216
دومین کودک با انگشتان اضافی در بیمارستان امام رضا(ع) تحت درمان قرار می گیرد نوشته شده توسط محسن فراهی 450
اهداء زمين به حوزه سلامت شهرستان خليل آباد نوشته شده توسط شفیعی 258
کمک 750میلیون ریالی خیر کاشمری به حوزه سلامت این شهرستان نوشته شده توسط امیر افشار 220
اهداي هزينه مراسم ختم به حوزه سلامت شهرستان خليل آباد نوشته شده توسط شفیعی 492