نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
کمک 400 میلیون ریالی خیر سلامت به شبکه بهداشت و درمان شهرستان رشتخوار نوشته شده توسط محمد امانی 295
کمک 60 میلیون ریالی خیر سلامت به شبکه بهداشت و درمان کاشمر نوشته شده توسط امیر افشار 356
اهدا 19 دستگاه و لوازم پزشکی به بیمارستان قائم(عج) توسط خیرین سلامت نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 348
کمک یک هزار و 500 میلیارد ریالی خیران به حوزه سلامت کشور نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 278
برگزاری همایش خیرین پژوهش و فناوری سلامت خراسان رضوی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 520
بازدید خیرین سلامت از بیمارستان حجازی مشهد نوشته شده توسط 114 564
سند توسعه سلامت استان خراسان رضوی تدوین می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 305
دومین کودک با انگشتان اضافی در بیمارستان امام رضا(ع) تحت درمان قرار می گیرد نوشته شده توسط محسن فراهی 556
اهداء زمين به حوزه سلامت شهرستان خليل آباد نوشته شده توسط شفیعی 365
کمک 750میلیون ریالی خیر کاشمری به حوزه سلامت این شهرستان نوشته شده توسط امیر افشار 285

آخرین اخبار