نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
سرمایه اجتماعی به معنای هنجارهای پدید آمده از درون روابط اجتماعی است نوشته شده توسط 114 243
تقدیر از برگزیدگان حوزه خیرین سلامت در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط 114 477
مشارکت سازمان ها در ارتقاء سلامت امری اجتناب ناپذیر است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 256
افتتاح پایگاه اهدای خون شهرستان تربت جام در هفته گرامیداشت دولت نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 286
کمک 400 میلیون ریالی خیر سلامت به شبکه بهداشت و درمان شهرستان رشتخوار نوشته شده توسط محمد امانی 355
کمک 60 میلیون ریالی خیر سلامت به شبکه بهداشت و درمان کاشمر نوشته شده توسط امیر افشار 409
اهدا 19 دستگاه و لوازم پزشکی به بیمارستان قائم(عج) توسط خیرین سلامت نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 425
کمک یک هزار و 500 میلیارد ریالی خیران به حوزه سلامت کشور نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 343
برگزاری همایش خیرین پژوهش و فناوری سلامت خراسان رضوی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 606
بازدید خیرین سلامت از بیمارستان حجازی مشهد نوشته شده توسط 114 640

آخرین اخبار